The Presence, Abundance and Extinction of the Postglacial Megafauna in Scandinavia

Project: Research

Research areas and keywords

Keywords

Description

Jag vill utveckla ett sätt att artbestämma stora oxdjur. Syftet är att kunna särskilja uroxar (Bos primigenius) och visenter (Bison bonasus) med hjälp av ZooMS eller aDNA. Fynden av uroxar och visenter, tillsammans med ben från skandinaviska vildhästar, är sedan tänka att användas i populationsgenetiska analyser för att belysa olika aspekter kring de tre djurarternas lokala utdöende i tidig Holocen.
Short titlePostglacial Megafauna
StatusActive
Effective start/end date2018/09/012022/08/31

Participants

Related activities

Rosengren, E. (Invited speaker)
2019 May 4

Activity: Talk or presentationInvited talk

View all (1)

Related prizes

Erika Rosengren (Recipient), 2016 May 16

Prizes and Distinctions: Prize (including medals and awards)

View all (2)