The Relationship between Perceived Stress, Sense of Control in Swedish Senior High School Students and Final Grades, Health, Personality, Achievement Goals, Academic Self-Efficacy and Self-Efficacy

Project: Dissertation

Description

Sambandet mellan upplevd stress, känsla av stresskontroll hos svenska gymnasieungdomar och slutbetyg, hälsa, personlighet, inlärningsmål, akademisk självförmåga och självteorier undersöks med multipel regressionsanalys och strukturell ekvationsmodellering.

Layman's description

Avhandlingen behandlar upplevd stress, känsla av stresskontroll hos svenska gymnasieungdomar och dessa faktorers relation till slutbetyg, hälsa, personlighet, inlärningsmål, akademisk självförmåga och självteorier.
Short titleStress and Control in Swedish Senior High School Students
StatusNot started

Participants

  • OLLFORS, MARIANNE (PI)