The Swedish Riks-TIA study

Project: Dissertation

Description

Transient ischemic attacks (TIA) indicate an increased risk of ischemic stroke. Whereas ischemic stroke is well charted, less is known about TIA. Based on data from the national quality register Riksstroke-TIA with about 7500 registrations per year, we wish to clarify details regarding diagnosis, characteristics, risk factors, and treatment.

Layman's description

En TIA är en kortvarig episod av neurologiska bortfall som t ex en talstörning, synstörning, rubbad balans, förlamning eller känselstörning. l regel varar dessa symtom mindre än en timme. En TIA indikerar en ökad risk för efterföljande stroke och den drabbade bör uppsöka ett akutsjukhus så snabbt som möjligt. Många detaljer kring vilka patienter som drabbas av en TIA och hur dessa patienter omhändertas i Sverige är inte klarlagda. Därför är vårt mål att, baserad på ett nationellt kvalitetsregister (Riksstroke-TIA), undersöka diagnossättning, karakteristika, riskfaktorer och behandling av TIA-patienter.
StatusNot started

Participants