The Values of Literature

Project: Research

Layman's description

Så länge litteratur har funnits har man stridit om vad som gör den bra och vad den är bra för. Men före 1700-talet användes inte formeln ”värde” för att benämna litteraturens förmågor. Hur märks det att litteraturens värdefrågor är moderna och präglas av samband med ekonomins värdebegrepp? I projektets tre böcker studeras dessa litteraturstudiets centrala problem i en rad historiska sammanhang.
StatusFinished
Effective start/end date2005/01/012018/12/31

Participants