Toward a theoretical framework of visual line bisection errors.

Project: ResearchIndividual research project

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Sciences

Description

Project aims
An objective of the proposed research was to develop further an applicable analytic framework and credible understanding of processes underlying sensory discrimination by which to make a valuable contribution to the realistic diagnosis, treatment and rational rehabilitation of those suffering from traumatic brain injury.

This programme of work was intended to have theoretical and practical applications by providing a greater understanding of the laws and mechanisms of comparative judgement by which to identify and elucidate those perceptual processes underlying choice behaviour.

Project results
Theoretically driven analysis of experimental data has been conducted successfully (Patching, Englund, & Hellström, 2012), and we have actively presented new research findings at international conferences (Hellström & Patching, 2011). Novel empirical findings about paired line length discrimination have been obtained, and on this basis and on the basis of our theoretical driven analysis of paired discrimination of the brightness and size of visual stimuli (Patching, Englund, & Hellström, 2012), systematic asymmetries in paired line length comparisons have been linked directly to person-specific parameters, such as the variability of stimulus-generated sensations, perceived intercorrelations between stimuli, and use of reference level information, in the comparison process.

In our latest experiments examining systematic asymmetries in paired discrimination of brightness and size of visual stimuli and in paired line length discrimination respectively (Patching, Englund & Hellström, 2012; Patching & Hellström, 2012) we have consistently found that changes in processing capacity are associated with changes in the magnitude and direction of systematic asymmetries in the comparison processes. Moreover, we show that systematic asymmetries in discriminating between line lengths naturally falls out of adaptive perceptual-cognitive mechanisms that include the discrimination optimization of sensory events.

Other work (Hellström & Patching, 2011) presented at the Fechner Day annual meeting of the International Psychophysics Society, provides further detailed analyses of biases in timed discrimination of the magnitude of paired visual stimuli, and helps explain variability of the systematic asymmetries in paired magnitude discrimination of visual stimuli. In sum, the work conducted sheds new light on person specific parameters in the comparison process and, hence, their most dramatic expression following stroke.

Layman's description

En uppsättning psykologiska metriker har nyligen utvecklats, som erbjuder ett explicit matematiskt verktyg för att definiera vår kapacitet att bearbeta information. Inspirationen för sådana metriker är hämtad från fysik och teknik. Framför allt civilingenjörer har länge använt statistiska tekniker för att möjliggöra en meningsfull diskussion om styrkan och kapaciteten hos olika strukturer, t.ex byggnader, att tåla yttre omständigheter. Detta har lett till att starkare och mer robusta strukturer kunnat skapas.

Naturligtvis är strukturen i människans hjärna långt mer komplex än strukturen i ett hus eller en bro. Den mänskliga kapaciteten att processa eller bearbeta kan definieras i termer av hur mycket arbete eller energi som förbrukas av ett system då en viss uppgift utförs. Just detta öppnar för en utomordentligt meningsfull diskussion om vilka uppmärksamhetsmekanismer som är verksamma när vi från en myllrande omvärld väljer ut objekt och händelser att bearbeta.

I förevarande fall har försök genomförts som tydligt visar ett samband mellan systematiska asymmetrier som uppstår i perceptuella jämförelser av visuella händelser och vår uppmärksamhetskapacitet att bearbeta händelserna. Detta arbete kastar nytt ljus över de mekanismer i uppmärksamhet och perceptuella processer som är involverade i att göra snabba perceptuella bedömningar om visuella händelser som annars hade förblivit dunkla. Av betydelse för Sverige är att vi nu har en mer fullständig förståelse av uppmärksamhet och användbar verktygslåda av nya statistiska och matematiska tekniker som är tillämpliga bortom forskningslaboratoriet, för användning på sjukhus och tillverkning för att utvärdera olika system där vår mänskliga förmåga att göra snabba perceptuella (visuella) bedömningar är av avgörande betydelse.
StatusFinished
Effective start/end date2009/01/012011/12/31

Participants