Towards a Self-management Intervention - Supporting Activity and Participation after Stroke

Project: Research

Research areas and keywords

Keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Description

Annually around 25,000 people experience a stroke in Sweden. Physical, cognitive and psychological impairments are common following stroke and can play a crucial role on an individual’s ability to manage daily life in the home as well as in society. Outdoor mobility and public transport can be a problem for people with stroke, but there are only few evidence-based interventions that focus on this area. Such an intervention would not only facilitate outdoor mobility but would also enhance participation in society.

Our long-term goal is to produce an evidence-based rehabilitation intervention that improves outdoor mobility for people with cognitive impairments after stroke. The intervention derives from self-management education and will be designed for implementation in primary health care practice.

Since also Anna Norlander´s PhD project is based on studies on stroke and consequences in daily life, Emma Carlstedt and Anna Norlander wrote one paper together, which will be part in both their theses.

Specific aims of the project
1. Identify predictors (from 16 months post stroke) for community, social and civic life ten years after stroke.
2. Assess the psychometric properties of the General Self-Efficacy Scale in a sample of stroke survivors.
3. Establish the feasibility of a self-management group intervention with focus on public transport for people post stroke with cognitive impairment.

Methods
The first study was based on longitudinal data from the Lund Stroke Register (www.skane.se/sus/lundstrokeregister), comprising material including self-reports on activity, social participation and use of different modes of transport as well as health aspects. We used data from 145 individuals at 16 months and 10 years’ follow-up. Data was analyzed with multiple regression models.

The second study was based on data from 34 stroke survivors and is an evaluation of psychometric properties (including different reliability indices, targeting and scaling assumptions) of the General Self-Efficacy Scale.

In the third study we evaluate the feasibility of a self-management group intervention with focus on public transport for stroke survivors with cognitive impairments. This is a mixed method, i.e. include both qualitative and quantitative data.

Importance
Mainly the thesis will contribute with knowledge on how self-management education, targeting outdoor mobility and public transport, can be used as a rehabilitation program for stroke survivors with cognitive impairment.

Layman's description

Under 2012 drog doktorandprojektet "Towards a Self-management Intervention - Supporting Activity and Participation after Stroke" igång. Målet är bland annat att utvärdera en ny utbildning i att åka buss riktad till personer med kognitiva svårigheter efter stroke.

Doktorsavhandlingen bygger vidare på resultat från det så kallade REKO-projektet. Ett mål är att undersöka förutsättningarna för en särskild utbildning, som en del i rehabiliteringen, av personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke.

Utbildningen ska underlätta deras resande med buss, är tanken. Något som målgruppen önskar sig eftersom många inte längre får köra bil och saknar rätt till färdtjänst. Samtidigt upplever man problem med att åka kollektivt, exempelvis beroende på förlorad tilltro till den egna förmågan.

Fler resor med buss
I en av studierna genomförs en utvärdering av själva utbildningen. Under våren 2014 fick fem personer som drabbats av kognitiva nedsättningar efter stroke prova på utbildningen. Deltagarna gav sin syn på rehabiliteringens utformning och redogjorde för eventuella effekter. Av störst intresse är om det leder till fler resor med buss, förbättrad delaktighet i meningsfulla aktiviteter och ökad tilltro till sig själv.

Kan även gynna andra diagnoser
Det nya rehabiliteringsprogrammet bygger på utbildning i så kallat ”self-management”. Denna metod har visat sig effektiv vid flera kroniska diagnoser, inklusive stroke, när det gäller att lära de drabbade att finna lösningar på vardagliga problem. Men bussåkande har inte stått i fokus tidigare. Det är därför sannolikt att den nya utbildningen även kan komma till nytta för andra patientgrupper då det finns många skador och sjukdomar som kan leda till svårigheter med exempelvis minnet och koncentrationen.
Text: Erik Skogh
StatusFinished
Effective start/end date2012/09/032018/10/31

Participants