Tycho Brahes vattenkraft på Ven

Project: ResearchInternational collaboration

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Keywords

Description

Under 1500-talet senare del var Ven centrum för astronomen Tycho Brahes verksamhet. Bland mycket annat anlade han här 1589-90 ett pappersbruk, vilket drevs av vattenkraft. Förutom själva bruksbyggnaderna anlades att antal dammar för vatten för att reglera vattenkraften. I maj 2003 gjordes manuella uppmätningar av områdena nära pappersbruket i samarbete med lantmätare Niels-Christian Clemmensen, Danmarks Slott- och Kulturbyrå. Idag finns möjligheten att genom att använda lidarscanningar få en bättre bild av hur pappersbruket med tillhörande vattenkraftsanläggningar var konstruerade. Projektet genomförs i samarbete mellan Lunds Universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia (docent Martin Hansson) och Aarhus Universitet, Institutet for Kultur og Samfund, avdelningen för Arkeologi och Kulturarvsstudier (professor emeritus Jens Vellev). Arbetet kommer att bestå av att en karta utarbetas över de områden på Ven där de många artificiellt bildade vattendammarna var belägna. Undersökningarna från 2003 rektifieras in i grundkartan, som utarbetas på basis av befintliga Lidarskanningarna. Det är dock osäkert om Lidarskanningarna har gjorts med så hög grad av noggrannhet att dammens utsträckning klart kan anges.När en ny karta över dammarna har tagits fram planeras mindre arkeologiska utgrävningar av de spår som kan påvisas genom scanningarna. Avsikten är att få insikt i hur dessa vattentekniska anläggningar var konstruerade
StatusFinished
Effective start/end date2019/06/012020/12/31

Collaborative partners

  • Lund University
  • Aarhus universitet, Afdeling for arkaeologi og kulturarvsstudier (lead)

Participants