Ung Kraft - om unga och unga vuxnas deltagande i kulturella institutioner

Project: Commissioned research

Description

Att unga och unga vuxna upplever att det offentliga kulturlivet är tillgängligt och meningsfullt är betydelsefullt. Det är en grupp vars kulturutövande och kreativa och innovativa kompetenser är viktigt att uppmärksamma som en resurs, i hela Skåne. Syftet med Ung kraft är att främja kulturaktörers arbete med och för unga och unga vuxna, för att främja ett utbud och verksamhet angeläget och relevant för målgruppen.
Short titleUng Kraft
StatusNot started

Participants