Unga män som suiciderat: vilken vård har de erbjudits och erhållit?

Project: Commissioned research

Description

Bakgrund: Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige. Ändå finns väldigt lite kunskap om vad som kännetecknar denna grupp och vad som ligger bakom att unga män suiciderar i högre utsträckning än unga kvinnor. Vi avser att undersöka i vilken utsträckning unga män som suiciderat sökt vård, vilken vård som de erbjudits och erhållit i nära anslutning till dödsfallet. Projektet är en del av ett större journalgranskningsprojekt som granskar samtliga suicid i Region Skåne, Region Halland, Region Jönköpings län samt Landstinget Kalmar under 2015. Projektet har granskats av etikprövningsnämnden i Lund, som inte såg några hinder för projektet från etisk synpunkt, dnr 2017/234.

Syfte: Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om denna riskgrupp och resultaten av projektet kan ligga till grund för planering av insatser inom suicidprevention. Könsskillnader kommer beaktas. Projektet kommer att leda till värdefull information om i vilken utsträckning unga män som suiciderat sökt vård, vilken vård som de erbjudits och erhållit i nära anslutning till dödsfallet.

Metod: Projektet består av en explorativ empirisk studie av journaler för unga män och unga kvinnor som har dött i suicid under 2015 samt en granskning av samtliga utredningar och anmälningar enligt lex Maria som gjorts efter unga mäns och unga kvinnors suicid inom berörda landsting under 2015. Området som kommer undersökas är unga män som dött i Region Skåne, Region Halland, Region Jönköpings län samt Landstinget Kalmar.
StatusActive
Effective start/end date2017/09/01 → …

Collaborative partners

 • Lund University (lead)
 • Public Health Agency of Sweden (Project partner)
 • Jönköping University (Project partner)
 • Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Division psykiatri, Skånevård Sund, Region Skåne (Project partner)
 • Vuxenpsykiatri, Lund (Project partner)
 • Malmö University (Project partner)
 • University of Gothenburg (Project partner)
 • Region Halland (Project partner)
 • Kalmar County Council

Participants

 • Åsa Westrin - Psychiatry (Lund) - Unit for clinical suicide research (PI)
 • Roos af Hjelmsäter, Elin - Jönköping University (Research student)
 • Sara Probert-Lindström - Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Division psykiatri, Skånevård Sund, Region Skåne (Research student)
 • Palmqvist-Öberg, Nina - Vuxenpsykiatri, Lund (Research student)
 • Amanda Holck - Psychiatry (Lund) (Research student)
 • Olsson, Johan - Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, Division psykiatri, Skånevård Sund, Region Skåne (PI)
 • Sunnqvist, Charlotta - Malmö University (Researcher)
 • Waern, Margda - University of Gothenburg (Researcher)
 • Bergqvist, Erik - Region Halland (Research student)
 • Ehnvall, Anna - Region Halland (Researcher)
 • Brunner, Charlotta - Kalmar County Council (CoI)

Related projects

(Predecessor)

Åsa Westrin, Amanda Holck, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Probert-Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Erik Bergqvist, Johan Olsson, Anna Ehnvall, Margda Waern, Charlotta Sunnqvist & Chalotta Brunner

2017/09/01 → …

Project: ResearchNational collaboration

View all (1)