Uppgradering av den befintliga bebyggelsens energiprestanda - med inriktning på klimatskalet i rekordårens flerbostadshus

Project: ResearchCollaboration with industry

Description

Projektets syfte är att förbättra energiprestandan i byggnadsskalet i det befintliga byggnadsbeståndet. Projektet genomförs av forskare i samarbete med aktörer inom den materialtillverkande industrin och fastighetsägare genom att använda en tvärvetenskaplig och innovationsinriktad metod. Insatserna bygger på vidareutveckling av kunskap som har tagits fram i tidigare projekt. Målsättningen är att ta fram nya produkter för energieffektivisering genom tilläggsisolering och förbättring av ytterväggars fuktegenskaper. Nya beräkningsmoduler/rutiner utvecklas för ökad träffsäkerhet vid beräkning av energibesparingar i samband med inglasning av befintliga byggander.
StatusFinished
Effective start/end date2013/10/012016/12/31

Participants

Related projects

(Predecessor)

Miklos Molnar & Johan Jönsson

2016/04/012017/12/31

Project: ResearchCollaboration with industry

View all (1)

Related research output

Miklós Molnár, Johan Jönsson & Per-Olof Rosenkvist, 2017, XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 29-31 May 2017, Ghent, Belgium. De Schutter, G., De Belie, N., Janssens, A. & Van Den Bossche, N. (eds.). 2017 ed. Ghent, Belgium: RILEM, 12 p. 60. (RILEM Proceedings PRO 107).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Tomas Gustavsson, Johan Jönsson & Miklós Molnár, 2017, 2 ed. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 88 p.

Research output: Book/ReportBook

Johan Jönsson, Per-Olof Rosenkvist & Miklós Molnár, 2016, Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 56 p. (TVBK-3068)

Research output: Book/ReportReport

View all (3)