”Utvärdering av behandlingsmetoder för patienter med nedsatt rörlighet till följd av nerv- och ryggmärgskompression”

Project: Dissertation

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Surgery
  • Neurology

Keywords

  • Neurosurgery

Description

- Påverkar smärta den individuella muskelkraften hos patienter med nervkompression i halsryggen?
- Finns en mätbar kraftskillnad på individuell muskelnivå i arm(ar) efter kirurgisk dekompression av MR verifierad nervrotskompression till följd av stenos/diskbråck på C5-C8 nivå?
- Kan perifer nervrotskompression ge muskelatrofi i övre extremiteter?
- Föreligger det någon skillnad avseende smärta och muskelkraft efter behandling med diagnostiska blockader (lokalbedövning), kortisonblockader (en serie om 3 kortisonblockader) jämfört med kirurgisk dekompression?
- Kan identifiering och analys av biomarkörer vid nervcells- eller myelinskada ge en uppfattning om prognosen för kirurgisk och/eller konservativ behandling?

Layman's description

Undersöka sambandet mellan muskelkraft hos friska individer och patienter med nedsatt muskelkraft i övre extremiteter till följd av central nervrotspåverkan eller spinal stenos före/efter nervrotsblockad och operation.
StatusNot started

Participants