Utveckling av nytt korpusverktyg i anslutning till projektet MEPAC – Metaforer i palliativ cancervård

Project: ResearchInternational collaboration

Description

Projektet syftar till att utveckla ett korpusverktyg som ger möjlighet att i stora textmaterial söka ut ord som används inom ett visst betydelsefält. Utvecklingen sker i anslutning till projektet MEPAC, vars övergripande syfte är att förstå metaforers roll för människors förståelse av sin situation inom palliativ cancervård. Det nya korpusverktyget gör det möjligt att få bättre överblick av metaforer som används av olika grupper i palliativ cancervård. Genom att söka på betydelsefält kan man få fler träffar och därmed potentiellt fler metaforer än dem man hittar med traditionella korpusmetoder, då man enbart får träffar på de ord man söker efter. Korpusverktyget finns i en engelsk version, som utvecklats av forskare vid Lancaster University. Att skapa ett liknande redskap för svenska kräver översättning och anpassning till ett svenskt lexikon och utveckling av ett användarvänligt gränssnitt. Då två språks lexikon inte är enkelt jämförbara krävs även manuell kontroll av de enskilda orden i lexikonet. Ett svenskt korpusverktyg som kan söka på betydelsefält har nyhetsvärde även för andra forskare. Det kan bli en viktig resurs för utveckling av nya läromedel för andraspråkstalare, där man kan skapa korpusbaserade uppslagsböcker som utgår ifrån betydelsefält. Det har även potential att bli en viktig resurs för begreppsanalyser i andra ämnen, t.ex. i historia och statsvetenskap.
StatusFinished
Effective start/end date2017/02/012017/06/30

Collaborative partners

Participants

Related projects

(Derived from)

Anna W Gustafsson, Charlotte Hommerberg, Eva Benzein & Anna Sandgren

2015/08/012018/07/31

Project: Research

(Predecessor)

Johan Frid & Marianne Gullberg

2014/01/012018/12/31

Project: NetworkNational collaboration

View all (2)

Related activities

Gustafsson, A. W. (Speaker), Frid, J. (Speaker)
2017 Oct 26

Activity: Talk or presentationPresentation

View all (1)