Utveckling och test av index för biologisk mångfald i ängs- och betesmarker

Project: Commissioned research

Research areas and keywords

Keywords

Description

Vi ska testa på uppdrag av jordbruksverket olika förslag på index för biologisk mångfald i ängs och betesmarker
Short titleIndex biologisk mångfald
StatusFinished
Effective start/end date2018/03/012018/12/31

Participants