Utveckling och utvärdering av en cirkadiskt effektiv armatur för äldre

Project: ResearchInternational collaboration

Description

Syfte och frågeställning
Syftet med projektet är att utforma och utvärdera en energieffektiv hembelysningsarmatur för matplatsen som ger tillräcklig dygnsrytmanpassad belysningsnivå dagtid och låg nivå kvällstid samtidigt som den tillfredsställer ljusbehovet för vardagsaktiviteter vid alla tidpunkter.

Forskningsfrågor
• Kan en dygnsanpassad ljusarmatur förbättra sömnkvalitet och sinnesstämning hos äldre samtidigt som armaturen fungerar för vardagliga uppgifter i hemmet?
• Hur upplevs den vardagliga användningen av ljusarmaturen och belysningen av de boende?

Mål
Avsikten med den föreslagna ljusarmaturen är att överbrygga klyftan mellan dekorativ hembelysning och dygnsanpassad belysning utan att göra avkall på estetik, visuell komfort och användarvänlighet. För att uppnå målet kommer projektet efter projekttiden att:
• Ha identifierat en svensk belysningstillverkare som producerar armaturerna, och en lokal elentreprenör som installerar dem i forskningsdeltagarnas hem.
• Tagit fram en ljusarmatur som ger ett individuellt anpassat och hälsofrämjande cirkadiskt ljus med god visuell komfort och ett tilltalande utseende som dessutom passar i en hemmiljö.
• Visat att förutsättningar finns för att minska elanvändningen i hemmiljön med 15% trots att ljuset används på ett sätt som är till nytta för individen.

Layman's description

Dygnsanpassad ljusarmatur för äldre
På nordliga breddgrader är ljusnivåerna i hemmen vanligtvis otillräckliga för att stimulera dygnsrytmen dagtid, särskilt under de mörka månaderna av året när tillgången till dagsljus är lägre. Detta kan leda till att dygnsrytmen rubbas, vilket i sin tur kan störa sömnen, något som är vanligt bland äldre människor.
Undersökningen ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Lighting Research Center, Troy, New York, som genomförs med stöd från Energimyndigheten. Resultaten i projektet förväntas bidra till ett hälsosamt ljus i bostäder som både ökar välbefinnandet och sparar energi. Syftet med projektet är att utvärdera en ljusarmatur som ger tillräckligt hög belysningsnivå dagtid och låg nivå kvällstid för att främja dygnsrytm och sömnkvalitet. Ljusarmaturen ska dessutom fungera för olika vardagsaktiviteter vid alla tidpunkter.
StatusActive
Effective start/end date2020/06/012022/05/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Lighting Research Center, Rensellaer Polytechnic Institute

Participants