Vägar mot Lund

Project: OtherInterdisciplinary research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Humanities

Keywords

Description

Projektet syftar till att klarlägga miljö, befolkningssammansättning, entreprenörskap, materialanskaffningsområden och det första stenhusbyggandet i Lund med särskild hänsyn till Domkyrkan. I arbetet ingår arkeologi, historieforskning geologi, hydrologi, dendrokronologi och olika geotekniska metoder. Publiceras 2018

Layman's description

Projektet syftar till att klarlägga miljö, befolkningssammansättning, entreprenörskap, materialanskaffningsområden och det första stenhusbyggandet i Lund med särskild hänsyn till Domkyrkan. Publiceras 2018
StatusFinished
Effective start/end date2012/03/012018/12/31

Participants