Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Project: Research

Description

Den ökade användningen av bärbara datorer och smarta telefoner i arbetslivet innebär att vi idag är mer tillgängliga för arbete på vår fritid och för vårt privatliv på arbetstid. Forskningen saknar idag kunskap om i vilken utsträckning detta kan leda till stress och rollkonflikter och hur denna potentiella hälsorisk kan hanteras. Studien förväntas resultera i evidensbaserade riktlinjer för hur chefer, HR och anställda kan arbeta för ett hållbart digitalt arbetsliv.
StatusNot started

Collaborative partners

Participants