Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Social Sciences
  • Social Work

Keywords

Description

Syftet: utarbeta en modell för att validerera den enskildes reella kompetens för tillgodoräknande av eller tillträde till socionomutbildningen. Valideringsmodell ska synliggöra den reella kompetens oberoende av var, när & hur den är förvärvad.

Valideringsmodellen ska kunna ha en generisk karaktär genom att kunna användas i flera samhällsvetenskapliga discipliner (framförallt i yrkesutbildningar). Valideringskriterierna ska ha en generisk karaktär genom att användas på samtliga socionomutbildningar & därmed skapa en enhetlig & varaktig valideringsstruktur.
StatusFinished
Effective start/end date2017/09/012018/12/31

Participants