Vi lyssnar vi på oss själva för att förstå vad vi säger

Project: Research

Description

Vi har med ett tidigare anslag från Crafoordska stiftelsen utvecklat en teknisk plattform som låter oss manipulera försökspersoners auditiva återkoppling så att de i realtid hör sig själva, med sin egen röst, säga något annat än vad de egentligen säger. I en uppmärksammad studie, publicerad i Psychological Science (Lind et al., 2014a) visar vi hur sådana manipulationer ofta upplevs av försökspersoner som att de själva sagt det inskjutna ordet snarare än ordet de egentligen sagt. I det här projektet moderniserar vi programvaran och implementerar en rad förbättringar. Detta kommer att möjliggöra dels en stor mängd nya typer av studier, och dels att andra forskare enkelt kommer kunna använda sig av tekniken och därmed kunna tillföra forskningsområdet ny kunskap.
StatusFinished
Effective start/end date2017/07/012018/06/30

Participants