Work and organization in the digital age

Project: Research

Description

Internet och kommunikationsteknologi (IKT) har blivit en del av våra liv dels genom allestädes närvaro av smartphones och plattor men även integrerat i biljettmaskiner, robotgräsklippare, dialysmaskiner och andra hushållsmaskiner som är kopplade till internet, som i allmänhet börjat kallas för Internet of Things (IoT). Vårt tema för samman forskare från 4 fakulteter (Ekonomihögskolan, LTH, Humaniora och teologiska samt Samhällsvetenskapliga), 6 institutioner, 3 institut och 2 universitet, med alltifrån doktorandstudenter till professorer. Vårt grupparbete kommer att organiseras runt så kallade ”personas”, fiktiva men realistiska exempel på yrken och roller i sin arbetsmiljö såsom sjukvård (t.ex. vård av cancerpatienter i deras egna hem via uppkopplade enheter); undervisning (t.ex. administrativa system och användandet av e-lärande plattformer och mjukvara) eller drift och förvaltning (t.ex. fjärrarbete eller handleda virtuella team). Grundläggande betoning av personas som representanter för arbetsmiljöer erbjuder ett unikt tillfälle att sprida vår multidisciplinära forskning på ett kreativt sätt såväl som i traditionellt publiceringsformat, t.ex. genom en kort tecknad serie eller korta (tecknad eller filmad) filmklipp som framställer personas.
StatusNot started

Participants