Find research outputs

More filtering options

All authors

to
 1. It's in The Mix: Configuring Industrial Cool

  Robert Willim, 2005, Magic, Culture and The New Economy. Löfgren, O. & Willim, R. (eds.). Berg Publishers, p. 97-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Claiming The Future - Speed, Business Rhetoric and Computer Practice

  Robert Willim, 2003, New Technologies at Work. People, Screens and Social Virtuality. Garsten, C. & Wulff, H. (eds.). Berg Publishers, p. 119-143

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Förbisett : när vardagen glimrar till

  Robert Willim, Niklas Ingmarsson & Magntorn, M., 2010, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 190 p.

  Research output: Book/ReportBook

 4. Industrial Cool. En postindustriell romantik?

  Robert Willim, 2012, Industrihistoriskt forum. Rapport från nationell konferens i Trollhättan 2008 och Falun 2009. Dahlström Rittsél, E., Isacson, M. & Tafvelin Heldner, M. (eds.). Tekniska museet i Stockholm, p. 109-115

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Industrial Cool - Om det materiellas närvaro och industrisamhällets frånvaro

  Robert Willim, 2005, Materialitet och dannelse. Kragelund, M. & Otto, L. (eds.). Danish University of Education Press, p. 159-174

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Extra allt

  Robert Willim, 2006, Överflöd. Mellan minnesvärt och bortglömt - Kulturens årsbok 2006. Åkesson, L. (ed.). Kulturen i Lund, p. 133-138

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Framtid.nu : flyt och friktion i ett snabbt företag

  Robert Willim, 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 184 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Under molnen - synliggörandet av digital infrastruktur och hur tillit och aura skapas

  Robert Willim, 2014, DigiTrust: Tillit i det digitala : Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt. Larsson, S. & Runeson, P. (eds.). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet, p. 97-106

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Sönderfallets lockelser- Fabrikers postindustriella romantisering

  Robert Willim, 2009, Förgängligheter. Åtta essäer. Askander, M. (ed.). Sekel Bokförlag, p. 43-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Med industrin i backspegeln

  Robert Willim, 2012, Liv i Skånsk industri. Bogaeus, S. (ed.). Skånes hembygdsförbund, p. 183-187

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Paradiset bland bergen? Ladakh som imaginär geografi

  Robert Willim, 2007, Plats som produkt: Kommersialisering och paketering. Ek, R. & Hultman, J. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 191-203

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Aura & transparens - Möten och iscensättningar i en spektakulär fabrik

  Robert Willim, 2005, Servicemötet. Multidisciplinära öppningar. Corvellec, H. & Lindquist, H. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Gamla och nya fabriker

  Robert Willim, 2005, Vattenfabriken som blev Brew House Götborg. Sjölin, M. (ed.). Göteborgs stadsmuseum, p. 68-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Full fart framåt! Kunskap och uppgradering i ett IT-företag

  Robert Willim, 2003, Kunskapssamhällets marknad. Idvall, M. & Schoug, F. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 155-186

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Under ytan - Om digitala föreställningsvärldar och dold komplexitet

  Robert Willim, 2006, Virtualiteter - Sex essäer. Willim, R. (ed.). Humanistiska fakulteten, Lunds universitet, p. 69-85

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Prefab Music – The Recycled Sounds of Digital Media

  Robert Willim, 2004, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 17. Evocations- Mixing Art and Cultural Analysis

  Robert Willim, 2008, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 18. Creativity & Corporate Research. User Driven Innovation & New Invocations of Ethnography in Business Practices

  Robert Willim & Thomas O'Dell, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 19. Floating Points of Reference. Trust, Enchantment and The Shifting Visibilities of Digital Infrastructures

  Robert Willim, 2014, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 20. Elsewhereness - Evoking The Ethnographic and The Surreal

  Robert Willim, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 21. Rendering Culture: Elsewhereness, The Ethnographic, The Surreal

  Robert Willim, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 22. In and Out of Focus: The Cultural Dynamics of Mediation and Landscape

  Robert Willim, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 23. Composing Ethnography

  Robert Willim & Thomas O'Dell, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 24. Fast Forward – Computers, Turnover and the Aesthetic of Ephemerality

  Robert Willim, 2000, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 25. Ruined Workplaces – On Postindustrial Romanticism

  Robert Willim, 2009, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 26. Transmutations of Noise

  Robert Willim, 2013.

  Research output: Working paper

 27. Small Things That Matter

  Robert Willim, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 28. Prefab Future – Practices and Rhetorics in an IT company

  Robert Willim, 2000, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 29. Persuade, Evoke, Represent. Ethnographic Compositions in Use

  Robert Willim & Thomas O'Dell, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 30. Transformations. Between Art and Science

  Robert Willim, 2007, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 31. Bastardpop – On Digital Sound Recycling

  Robert Willim, 2004, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 32. Coming Close? -Techno-Culture and The Longings for Intimacy

  Robert Willim, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 33. Attracting Rust - The Fascination of Controlled Decay

  Robert Willim, 2011, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 34. On The Road: Following Ethnography From Orange County to Madison Avenue

  Robert Willim & Thomas O'Dell, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 35. Walking Through The Screen. Digital Media on The Go

  Robert Willim, 2007, (Unpublished) In : Preprint without journal information.

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. I'm taking a ride... Curve Surfing and Speed Mania

  Robert Willim, 2006, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 37. Click! Lego and Modularity in The Factory of The Future

  Robert Willim, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 38. It's in The Mix. The Magic and Rationality of Combinations

  Robert Willim, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 39. Enhancement or Distortion? From The Claude Glass to Instagram

  Robert Willim, 2013, Sarai Reader 09: Projections. Sarai Reader 09, E. C. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Ethnography. Its Routes and Incarnations Beyond The Swedish Academ

  Robert Willim & Thomas O'Dell, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 41. Possible Worlds

  Robert Willim, 2014 Nov 5

  Research output: Non-textual formArtistic work

 42. Att kontrollera ljud: tekniker för isolering och delaktighet

  Robert Willim, 2016, Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & Hansson, K. (eds.). Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, p. 83-106 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Broken Data: Broken World

  Robert Willim, 2016

  Research output: Non-textual formArtistic work

 44. The Noise at The End of The Data Stream

  Robert Willim, 2016, p. 1-7.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 45. Multistable Fields

  Robert Willim, 2015

  Research output: Non-textual formArtistic work

 46. Possible Worlds and The Surrealities of Ethnography

  Robert Willim & Gustafsson Reinius, L., 2016.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 47. Fieldnotes

  Robert Willim, 2013

  Research output: Non-textual formArtistic work

 48. Close to Nature

  Robert Willim, 2011

  Research output: Non-textual formArtistic work

 49. Almost There: Washington Park

  Robert Willim, 2013

  Research output: Non-textual formArtistic work

 50. Das unvollständige Imaginäre: Digitalisierung, Mundanisierung und das Ungreifbare

  Robert Willim, 2017, Digitalisierung: Theorien und Konzepte für die empirische Kulturforschung. Koch, G. (ed.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, p. 55-87

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter