Find research outputs

More filtering options

All authors

to
 1. 1983
 2. Epitaxial growth and deep level characterization of GaAs₁₋xPx

  Pär Omling, 1983

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 3. Erik Benzelius' letters to his learned friends.

  Erik Benzelius, 1983, Vetenskaps- och vitterhetssamhället. 200 p. (Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. 22)

  Research output: Book/ReportBook

 4. Estetikens andra natur

  Torsten Weimarck, 1983, In: TeKla. 15, p. 57-81

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Etermediernas nyhetsspråk: 3. Lyssnaren och språket

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie C, Studier i tillämpad nordisk språkvetenskap; vol. 12)

  Research output: Book/ReportBook

 6. Ett femårsmaterial. Skador efter moped- och motorcykelolyckor

  Thomas Mätzsch, 1983, In: Läkartidningen. 80, 24, p. 2514-2517

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Ett odelat hjärta : en studie i ökenfädernas vishet

  Samuel Rubenson, 1983, [Publisher information missing]. 54 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 10)

  Research output: Book/ReportBook

 8. Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday

  Peter Gärdenfors (ed.), Bengt Hansson (ed.) & Nils-Eric Sahlin (ed.), 1983, CWK Gleerup. 120 p. (Library of Theoria; vol. 15)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  René Kieffer (ed.) & Birger Olsson (ed.), 1983, [Publisher information missing]. 143 p. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 10. Experimental hyperthyroidism in man: effects on plasma lipoproteins, lipoprotein lipase and hepatic lipase

  P Hansson, Stig Valdemarsson & Peter Nilsson-Ehle, 1983, In: Hormone and Metabolic Research. 15, 9, p. 449-452

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Extra professor i acceleratorfysik: Mikael Eriksson

  [unknown] [unknown], 1983, Lunds Universitets Publikationer.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 12. Extremes and related properties of random sequences and processes

  M. Ross Leadbetter, Georg Lindgren & Holger Rootzén, 1983, Springer. 336 p. (Springer Series in Statistics)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Fackförbundens sjukkassebildande: En studie i facklig självhjälp 1886-1910

  Per Gunnar Edebalk, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 66 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, no. 6)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 14. Facklig organisering i tolv länder

  Anders Kjellberg, 1983, Arkiv. 338 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Failure to detect immune complexes in the secondary stage of pityriasis rosea

  H Mobacken, Lars Magnus Bjursten, G B Löwhagen & L Å Nilsson, 1983, In: Archives of Dermatological Research. 275, 2, p. 92-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Färdtjänst i kommuner : Regelsystem och vidtagna effektiviseringsåtgärder inom färdtjänsten

  Agneta Ståhl, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 42 p. (3036 / 3000 Bulletin; vol. Bulletin 53)

  Research output: Book/ReportReport

 17. Färsk och hårdnad betongs egenskaper : betongkurs 1

  Sven Gabriel Bergström & Göran Fagerlund, 1983, Cement- och betonginstitutet, Stockholm / Swedish Cement and Concrete Research Institute. 190 p. (CBI Kursverksamheten)

  Research output: Book/ReportReport

 18. Farthinder på Boråsvägen i Kinna : resultat av vissa säkerhets-, beteende- och intervjustudier

  Lars Ekman, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 30 p. (7041 / 7000; vol. 7041)

  Research output: Book/ReportReport

 19. Fault Detection in Boiling Water Reactors by Noise Analysis

  Sten Bergman & Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7250)

  Research output: Book/ReportReport

 20. Fire Design of Wooden Structures

  Ove Pettersson & Robert Jönsson, 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 18 p. (LUTVDG/TVBB--3010--SE; vol. 3010)

  Research output: Book/ReportReport

 21. Fire Protection of Steel Structures. Examples of Applications

  Jacques Brozzetti, Margret Law, Ove Pettersson & Jelle Witteveen, 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 15 p. (LUTVDG/TVBB--1312--SE; vol. 3012)

  Research output: Book/ReportReport

 22. Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An evaluation of raw materials based on experiment

  Deborah Olausson, 1983, CWK Gleerup. (Scripa minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis)

  Research output: Book/ReportBook

 23. Fogar i träfönster : förstudie

  K. Allan Andersson & Per Gunnar Burström, 1983, Byggforskningsrådet (BFR). 63 p. (BFR Rapport (R); vol. 141)

  Research output: Book/ReportReport

 24. Folkrepubliken Kinas musik – den officiella bilden

  Håkan Lundström, 1983, In: Artes. 3, p. 95-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Fonte, fade, lys, klokker mm

  Jes Wienberg, 1983, Frederiksborg amts kirker i middelalderen: systematisk oversigt, skrevet på grundlag af "Danmarks kirker", Fredriksborg amt. Bind I-IV, København 1964-75. Dahlerup Koch, H. & Andersen, M. (eds.). Moesgård, p. 157-161

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Formation of proteoglycan aggregates in rat chondrosarcoma chondrocyte cultures treated with tunicamycin

  Stefan Lohmander, S. A. Fellini, J. H. Kimura, R. L. Stevens & V. C. Hascall, 1983, In: Journal of Biological Chemistry. 258, 20, p. 12280-12286 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Research output: Book/ReportBook

 28. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 29. Frågor kring företagets beslut under valutaosäkerhet

  Lars Oxelheim, 1983, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Research output: Book/ReportBook

 30. Free N-acetylneuraminic acid in tissues in Salla disease and the enzymes involved in its metabolism

  Martin Renlund, Alan Chester, Arne Lundblad, Jaakko Parkkinen & Tom Krusius, 1983, In: European Journal of Biochemistry. 130, 1, p. 39-45

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Gammal i Lund : utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918

  Carl Gustaf Stenkula, 1983, 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Gators trafiktålighet. Kvalitetsbeskrivning av blandtrafiknät. Preliminärrapport

  Torsten Davidsson, 1983, Lunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 50 p.

  Research output: Book/ReportReport

 33. Gör kommunerna i Norrbotten annorlunda?

  Leif Johansson & Stephan Schmidt, 1983, Nordkalotten i politiken. Lindström, U. & Karvonen, L. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Research output: Book/ReportBook

 35. Hair analysis using PIXE

  Hong-Kou Li, 1983, 68 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Hamlet the Dane: Ten essays by Gunnar Sjögren

  Gunnar Sjögren, 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieten i Lund)

  Research output: Book/ReportBook

 37. Handbok i sydöstskånsk byggnadsteknik

  Mats Edström & Kerstin Barup, 1983, Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK. 52 p.

  Research output: Book/ReportBook

 38. Handelspolitik under skärpt konkurrens : England och Sverige 1929-39

  Bengt Nilson, 1983, 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 39. Handikappanpassning av bussar efter Transportrådets föreskrifter.

  Agneta Ståhl, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 41 p. (3035 / 3000; vol. Bulletin 52)

  Research output: Book/ReportReport

 40. Här sker stora ting med små grejor

  [unknown] [unknown], 1983, Lunds Universitets Publikationer.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 41. Heat extraction from the ground by horizontal pipes : a mathematical analysis

  Johan Claesson & Alain Dunand, 1983, Byggforskningsrådet (BFR). 215 p. (BFR Documents; vol. D1:1983)

  Research output: Book/ReportReport

 42. Hepatic Uptake of Synthetic Human Gastrin I (1-17) in Humans

  H. von Schenck, K.-G. Tranberg & Per Hagander, 1983, In: Surgery. 93, p. 747-751

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. Herren och molnet i Gamla testamentet

  Bo Holmberg, 1983, Svensk exegetisk årsbok, 48 (1983), p. 31-47.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 44. Immobilization of fumarase by entrapment of rat liver mitochondria in polyacrylamide gel using gamma rays

  S.S. Godbole, Rajni Kaul, S.F. D´Souza & G.B. Nadkarni, 1983, In: Biotechnology and Bioengineering. 25, 1, p. 217-224 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Immunoglobulin-A producing probably primary lymphoma of the breast

  P. Alm, L. Brandt & Håkan Olsson, 1983, In: Virchows Archiv. 399, 3, p. 355-360 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Implementation of an Auto-Tuner Using Expert System Ideas

  Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7256)

  Research output: Book/ReportReport