Find research outputs

More filtering options

All authors

to
 1. Doctoral Thesis (compilation)
 2. Field theoretical methods in elementary particle physics

  Bergman, M. O., 1978

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 3. Några kärnreaktioner inducerade av högenergetisk bromsstrålning

  Gustafsson, H-Å., 1978

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 4. Studier över atomspektra av fosfor

  Magnusson, C-E. & Zetterberg, P-O., 1977

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 5. Analysis of a Randomization Model for Block Experiments with Crossed and Nested Factors

  Lamm, C. J., 1976 Nov 5, 66 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 6. Studies on myometrial activity and endometrial blood flow in the non-pregnant human uterus

  Åkerlund, M., 1976, Studentlitteratur AB. 44 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 7. Measurements on the differential cross section for the photoproduction of neutral pions on hydrogen

  Palmer, J., 1976

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 8. Arbetslöshetsförsäkringsdebatten: En studie i svensk socialpolitik 1892-1934

  Per Gunnar Edebalk, 1975 Dec, Lund: Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. 327 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 9. Large Sample Properties of Jackknife Statistics

  Thorburn, D., 1975 Sep 26

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 10. Efficiency Versus Protection in Randomized Response Designs

  Anderson, H., 1975 Sep 11

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 11. On interactions between nuclei at high energy

  Kullberg, R., 1975

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 12. Characterizations of Location and Scale Parameter Families of Distributions through Optimality Properties of Certain Estimators

  Bondesson, L., 1974 Nov 29, 15 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 13. Experimentella och teoretiska studier av den primära kosmiska strålningens laddningsspektrum

  Andersson, R., 1974, 9 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 14. Studies of quasi-particle properties in solids

  Ulf von Barth, 1974

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 15. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 May 15, Första upplagan ed. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 16. Några kärnreaktioner i lätta och medellätta kärnor inducerade av högenergetisk bromsstrålning

  Friberg, B. E., 1973

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 17. Heat transfer in insulation and insulated structure

  Bankvall, C., 1972, Div. of Building Technology, Lund Institute of Technology. 19 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 18. On wave-forms in normal random processes

  Georg Lindgren, 1972, Studentlitteratur AB. 22 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 19. Elastic scattering on polarised protons at medium energies

  Almehed, S., 1972

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 20. Experimental study of interactions of elementary particles at high energy

  Göran Jarlskog, 1972

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 21. On the identification of heavy cosmic ray particles from track width measurements in nuclear emulsions.

  Rosander, R., 1972

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 22. Bromsstråleinducerad fission i guld och bly

  Kroon, I., 1972

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 23. Strålningsövergångar inducerade av snabba neutroner

  Jönsson, B., 1972

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 24. Investigations of atomic spectra and transition probabilities using the beamfoil technique

  Martinson, I., 1971

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 25. An on-line counter hodoscope for high-energy photoproton experiments

  Kivikas, T., 1971

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 26. Asymptotic Results in Non- Regular Estimation

  Polfeldt, T., 1970 Oct 8, 78 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 27. Metoder att bestämma masstal för kolkärnor i den primära kosmiska strålningen

  Jönsson, G., 1970

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 28. Studies on fast reactor kinetics and spectrum measurements

  Kockum, J., 1970

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 29. On local magnetic moments in dilute alloys.

  Kjöllerström, B., 1969

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 30. An experimental study of the nuclear reaction F¹⁹(p,αγ)O¹⁶

  Ask, L., 1965, Gleerups Utbildning AB. 10 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 31. Experimental studies of higher order effects in beta decay

  Persson, B., 1965, 8 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 32. Undersökningar över den geoelektriska effekten hos växter och därmed förbundna problem

  Grahm, L., 1964, Carl Bloms Boktryckeri. 6 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 33. An experimental study of radiative fast neutron capture

  Bergqvist, I., 1963, Håkan Ohlssons Boktryckeri. 9 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 34. Atomspektroskopiska undersökningar i infrarött

  Johansson, I., 1961, Carl Bloms Boktryckeri. 6 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 35. En experimentell undersökning av orsaken till uppkomsten av bubblor längs en joniserande partikels bana i en bubbelkammare

  Johansson, T., 1961, Carl Bloms Boktryckeri. 6 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 36. Some photonuclear reactions

  Bengt Forkman, 1961, Håkan Ohlssons Boktryckeri. 12 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 37. Undersökningar över atomspektra med användning av glidande gnista

  Toresson, Y. G., 1960, Carl Bloms Boktryckeri. 4 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 38. Mätning av luftens dispersion inom våglängdsområdet från 2302 till 6907 Å

  Svensson, K-F., 1960, Carl Bloms Boktryckeri. 2 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 39. Undersökningar över spektra av den neutrala och den enkelt joniserade kväveatomen

  Eriksson, K. B., 1958, Carl Bloms Boktryckeri. 4 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 40. Studies of the spectra of singly-ionized carbon, C ll, and doubly-ionized iron, Fe lll

  Glad, S., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 2 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 41. Undersökningar över spektra av två och tre gånger joniserat kol

  Bockasten, K., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 6 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 42. Photo-metric mass determinations on heavy mesons in nuclear emulsions

  Kristiansson, K., 1956, Carl Bloms Boktryckeri. 6 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 43. Våglängder och termsystem för Na l, K l, Mg ll och Ca ll

  Risberg, P., 1956, 2 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 44. On some properties of nuclear states

  Nilsson, S. G., 1955, Berlingska boktryckeriet. 8 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 45. Some properties of the soft component of cosmic radiation

  Ekspong, G., 1955

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 46. Utveckling av några typer av scintillationsspektrometrar jämte tillämpningar

  Johansson, S., 1952, Carl Bloms Boktryckeri. 8 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 47. Some calorimetric measurements at high temperatures

  Nyström, J., 1950

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)