Find research outputs

More filtering options

All authors

to
 1. Web publication/Blog post
 2. Hur säkrar man skrivtid?

  David Larsson Heidenblad, 2019 Sep 1, Stockholm : Vetenskapsrådet.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 3. Solidarity “A La Carte”: The EU’s Response to Boat Migration

  Eleni Karageorgiou & Gauci, J-P., 2019 Aug 9, OpinioJuris.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 4. Mary Retold

  Thomas Arentzen, 2019 Jul 31, Ancient Jew Review.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 5. Enter the Sensuous City

  Max Liljefors, 2019 Jul 11

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 6. The Rise of Common Ownership: A Call to Arms for Competition Policy?

  Anna Tzanaki, 2019 Jul 11

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 7. Det politiskt korrekta i medier och på universitet

  Inger Enkvist, 2019 Jul 9, Academic Rights Watch.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 8. Dilemmatic Discomfort: Author’s Response

  Valentin Jeutner, 2019 Jul 8, Völkerrechtsblog.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 9. Three Hundred Years of Legal Incapacity in Russia

  Yana Litins'ka, 2019 Jul

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 10. “A Happy Building”: Architecture and Universal Justice at the International Criminal Court

  Miriam Bak Mckenna, 2019 Jun 29, Art and International Justice Initiative.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 11. Det nya direktivet om upphovsrätt på EU:s digitala inre marknad

  Johan Axhamn, 2019 Jun 17, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 12. A transformation of the Memorial Site in Katyn

  Tomas Sniegon, 2019 Jun 16, Washington, DC : Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia (PONARS Eurasia).

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 13. Solidarity with/out Borders

  Eleni Karageorgiou & Spijkerboer, T., 2019 Jun 13

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 14. Fiscal policy is no free lunch: Lessons from the Swedish fiscal framework for fiscal targeting

  Fredrik N G Andersson & Lars Jonung, 2019 Jun 5, voxeu.org.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 15. Einkommens- & Vermögensgrenzen aus Degrowth-Sicht

  Max Koch & Buch-Hansen, H., 2019 Jun 3

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 16. Efter det ukrainska presidentvalet – är glaset halvfullt eller halvtomt?

  Niklas Bernsand & Odynets, S., 2019 May 14, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 17. Maximum limits on income and wealth? A degrowth perspective

  Buch-Hansen, H. & Max Koch, 2019 May 13

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 18. När flertydiga uttryck tar hänsyn till olika uppfattningar

  Tommy Bruhn, 2019 May 3, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) .

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 19. Vem vill att EU inkvoteras på Netflix?

  Hedling, O., 2019 May 3, 3 p. Centre for European Studies, Lund university.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 20. EU:s upphovsrättsdirektiv på den digitala inre marknaden

  Johan Axhamn, 2019 Apr 30, Europakommentaren.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 21. Religion as Knowledge

  Anna Nilsson Hammar & Kajsa Brilkman, 2019 Apr 24

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 22. Rethinking Collection Practice with Frances Lloyd-Baynes at Mia

  Lizette Gradén, 2019 Apr 17

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 23. Leonardo da Vinci - the Great Procrastinator

  Markus Lahtinen & Couche, G., 2019 Apr 17, ACM Interactions.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 24. Är ägg bra vid typ 2 diabetes, fetma och fettlever?

  Åke Nilsson & Vulcan, A., 2019 Apr 16

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 25. Från blogg till bok - om nya och gamla publiceringsformer inom humaniora

  David Larsson Heidenblad, 2019 Mar 28, Tankesmedjan Humtank.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post