Åtgärdsprogram för alvarlarvmördare 2015-2019 (Calosoma reticulatum)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Detta åtgärdsprogram behandlar jordlöparen alvarlarvmördare (Calosoma
reticulatum). Alvarlarvmördarens världsutbredning går i ett bälte från Mellaneuropa bort till Kaukasien och arten återfinns idag endast på ett fåtal platser. En av dessa platser är Stora alvaret på Öland (Kalmar län). Alvarlarvmördarens förekomst på Stora alvaret, Öland, är inte enbart Sveriges enda förekomst utan en av Europas få förekomster där arten uppträder regelbundet. Sverige har således ett stort ansvar för artens fortlevnad globalt sett. Alvarlarvmördare lever av fjärilslarver och är beroende av att dessa byten
förekommer i stora antal. På Öland förekommer arten på grusig alvarmark, i
övriga delar av utbredningsområdet finner man den på sandiga marker såsom
torra tallhedar, skogsstäpper, ljunghedar, öppna hedar och dynlandskap.
Då begränsad kunskap är en viktig anledning till att vi idag inte kan föreslå
detaljerade åtgärder läggs stor vikt vid kunskapsinhämtning i detta åtgärdsprogram. Brist på kunskap finns bland annat om artens biotoppreferens,
födoval och livscykel samt vilka effekter olika grader av hävd har på alvarlarvmördare och dess bytesdjur. Utöver detta föreslås åtgärder och betesregimer som ska gynna alvarlarvmördare och den tillgång av fjärilslarver som den är beroende av. Vidare föreslås att försök att föda upp arten ex situ påbörjas.
De åtgärder som förutsätts finansieras av Naturvårdsverkets medel för
genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter beräknas totalt uppgå till
1 265 000 kr under programmets giltighetsperiod 2015–2019.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Zoology
  • Ecology
Original languageSwedish
PublisherNaturvårdsverket
Number of pages41
Volume6693
ISBN (Print)978-91-620-6693-2
Publication statusPublished - 2016 Sep
Publication categoryResearch