Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär - Indikation för behandling måste förtydligas

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

En kvarstående abdominell rektusmuskeldiastas hos kvinnor efter förlossning är vanlig och kan medföra försämrad bålmuskelfunktion och hos en del patienter avsevärt nedsatt livskvalitet.

Den vetenskapliga evidensen för val av behandling av abdominell rektusmuskeldiastas är svag. Fysioterapi med bålstabiliserande träning bör vara förstahandsval.

Hos en liten grupp med mer uttalade besvär där fysioterapi inte gett önskat resultat kan kirurgisk korrektion bli aktuell. Det saknas konsensus nationellt när det gäller indikation för operation, och stora regionala skillnader i tillgänglighet har uppmärksammats.

En ökande efterfrågan på kirurgisk behandling gör det angeläget att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av abdominell rektusmuskeldiastas.

Details

Authors
 • Anders Carlstedt
 • Ulf Pettersson
 • Birgit Stark
 • Karin Strigård
 • Mattias Egberth
 • Peter Emanuelsson
 • Anders Olsson
 • Gabriel Sandblom
 • Rune Sjödahl
 • Elvar Theodorsson
External organisations
 • Karolinska University Hospital
 • Karlstad Hospital
 • Skåne University Hospital
 • Norrland University Hospital
 • Mora lasarett
 • Södersjukhuset
 • Linköping University
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

 • Surgery
Original languageSwedish
JournalLäkartidningen
Volume115
Publication statusPublished - 2018 Nov 19
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo
Externally publishedYes