Acting as Participatory Sense Making

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

I artikeln undersöker jag skådespelarens arbete som ”förkroppsligad subjunktivitet”, dvs från aspekten ”vad skulle jag göra om jag var i rollfigurens situation”?
Jag diskuterar detta i relation till en enaktiv teori om social interaktion, nämligen den om ”Participatory sense-making”, (”deltagande meningsskapande”), som utvecklats av Hanne de Jaegher och Ezequiel Paolo. Med exempel hämtade ur en känd film, Francis Ford Coppolas Gudfadern, visar jag på likheter mellan de Jaeghers och Paolos teori om Participatory Sense Making och Konstantin Stanislavskis beskrivning av skådespelarens arbete i relation till dramats ”givna omständigheterna”. Jag visar också med exempel och citat från den tysk-engelska performance-gruppen Gob Squad hur även skådespelande i icke-fiktiv teater kan vara en fråga om aktion i relation till ”givna omständigheter” och hur alltså även detta skådespelande kan vara ett exempel på ”participatory sense making”.

Details

Authors
  • Erik Rynell
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Performing Arts

Artistic work

  • Text

Keywords

Original languageEnglish
Title of host publicationA Body of Knowledge Conference 2016 Conference Proceedings
PublishereScholarship University of California
Publication statusPublished - 2018
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes