Actio som förkroppsligad attityd: En burkesk och multimodal metod för analys av ickeverbal kommunikation

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Denna artikel presenterar en studie av attityder som visas i en medlings­situation i en svensk reality-teveserie om grannkonflikter. Syftet är att utveckla en teoretisk och metodologisk ram för retorisk analys av icke­verbala yttranden. I artikeln skisseras en teori baserad på retorikens actio och Kenneth Burkes syn på förkroppsligad attityd. Actio utforskas genom en multimodal analys, det vill säga genom hur olika mänskliga modaliteter – såsom gester, ansikts­uttryck, huvudrörelser, kroppshållning, röstnyanser etc. – samverkar och skapar mening åt den ickeverbala kommunika­tionen. Med hjälp av skillnader i actiokvaliteter identifierades två attityder vilka tydligt påverkade medlingen: nedlåtenhet och trots. Tillsammans ­bildar de en struktur som befäster konflikten. I artikeln dras slutsatsen att de teoretiska begreppen attityd och actio-kvaliteter tillsammans utgör en meningsfull modell för att analysera kroppsspråket i kommunikativa situationer och att tidiga iakttagelser av ickeverbala ­yttranden kan bidra till lyckad medling.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • Örebro University
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Communication Studies

Keywords

Original languageSwedish
Pages (from-to)7-26
JournalRhetorica Scandinavica
Issue number75
Publication statusPublished - 2017
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes