Alla tjänar på kortare arbestid

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

Bibtex

@misc{401423f3056b4fada7f02683b7fb722f,
title = "Alla tj{\"a}nar p{\aa} kortare arbestid",
abstract = "F{\"o}rfattaren Birgitta Olsson menar stick i st{\"a}v med Konjunkturinstitutets utredare att det {\"a}r genom produktivitetsf{\"o}rb{\"a}ttringarna i ekonomin, som vi kan klara kortare arbetstid. F{\"o}ruts{\"a}ttningen {\"a}r dock att den genomf{\"o}rs som en daglig f{\"o}rkortning av arbetstiden och i lite snabbare takt {\"a}n KI:s alternativ. Forskning visar att kortare arbetsdagar inneb{\"a}r en f{\"o}rb{\"a}ttring av det sociala livet. Balansen mellan arbete och fritid blir j{\"a}mnare med mer tid f{\"o}r barnen, f{\"o}r l{\"a}xl{\"a}sningen, f{\"o}r familjen, de gamla och f{\"o}r v{\"a}nnerna. {\"A}ven s{\"o}mnkvaliteten f{\"o}rb{\"a}ttras vid kortare arbetstid. M{\"a}nniskor f{\aa}r ett b{\"a}ttre liv totalt sett. De som upplever den st{\"o}rsta tillfredsst{\"a}llelsen med en kortare arbetstid {\"a}r inte oanat sm{\aa}barnsf{\"o}r{\"a}ldrar. En arbetstidsf{\"o}rkortning leder till effekter p{\aa} produktiviteten genom: 1. Effektivare arbetsorganisation och b{\"a}ttre verksamhet n{\"a}r rutiner ses {\"o}ver. Man l{\"a}gger inte rutinm{\"a}ssigt ut {\aa}ttatimmmarspass vilket kan f{\"o}rekomma med nuvarande arbetstidsregim. 2. B{\"a}ttre utnyttjande av den befintliga produktionsutrustningen och anpassning av arbetstiden till verksamheten vilket medf{\"o}r l{\"a}gre produktionskostnader och l{\"a}gre priser. 3. B{\"a}ttre och smartare anv{\"a}ndning av tekniken. 4. M{\"a}nniskor orkar mer n{\"a}r de {\"a}r mer utvilade. 5. Stressen i livet minskar. Det blir b{\"a}ttre balans mellan arbete och fritid. 6. Mindre utslitning av m{\"a}nniskor i slentrianm{\"a}ssigt organiserad produktion. De miljarder som g{\aa}r {\aa}t till att betala f{\"o}r sjukfr{\aa}nvaro och rehabilitering kan pl{\"o}jas tillbaka i produktivt arbete. Det kr{\"a}ver dock att man b{\"o}rjar se p{\aa} kostnaderna f{\"o}r en arbetstidsf{\"o}rkortning ur ett helhetsperspektiv: Friskare m{\"a}nniskor inneb{\"a}r mindre utbetalningar fr{\aa}n sjukf{\"o}rs{\"a}kringen och g{\"o}r det m{\"o}jligt att ta ut l{\"a}gre avgifter fr{\aa}n arbetsgivarna. Sjukf{\"o}rs{\"a}kringsavgiften {\"a}r i {\aa}r 8,8 procent p{\aa} l{\"o}nerna. Detta bortser KI:s utredare fr{\aa}n. 7. Flera som i dag st{\"a}ngs ute fr{\aa}n arbetsmarknaden p{\aa} grund av det h{\"o}ga tempot och den d{\aa}liga arbetsorganisationen skulle troligen kunna platsa igen. Detta har KI:s utredare inte tagit h{\"a}nsyn till i sin analys eftersom det inte finns n{\aa}gon helhetssyn.",
keywords = "sociala livet, 6-timmars arbetsdag, korttidsarbete, arbetstidsf{\"o}rkortning, arbetstid, fallstudie, s{\"o}mnkvalitet, Konjunkturinstitutet",
author = "Birgitta Olsson",
year = "2002",
month = apr,
day = "22",
language = "svenska",
journal = "Svenska Dagbladet",
issn = "1101-2412",
publisher = "Svenska Dagbladet",

}