Analysis and modelling radio-ecological concentration processes of the food chain lichen - reindeer – man. In memory of my fellow Elis Holm Ph.D. professor

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Abstrakt

Vid den första internationella radioekologikonferensen 25-29 april 1966 i Stockholm presenterade jag min studie om överföringen av 55Fe i livsmedelskedjan lav-ren. Det här dokumentet presenterades den 6–9 november 2016 i Sevilla (Spanien) för den 2: a INTERNATIONELLA KONFERENSEN OM RADIOEKOLOGISKA KONCENTRATIONPROCESSER (50 år senare) som organiserades av prof. Elis Holm, Göteborgs universitet (Sverige) och prof. Rafael Garcia-Tenorio, Universitetet i Sevilla (Spanien).
Analys och modellering av den naturliga radioaktiva 210Pb och 210Po i samma livsmedelskedja utfördes med användning av metoderna för partiell minsta kvadratregression (PLS-r) information om den atmosfäriska avsättningen av 210Pb och 210Po härleds från lokala utfällningsdata. Resultatet av modellering av aktivitetskoncentrationen i lav jämförs med experimentella provdata som samlats in under 1966-1971.
Information om konsumtion av renlig lav, gastrointestinal absorption och organfördelning härrör från information i litteraturen. Resultaten av modellering av överföringen av 210Pb och 210Po till renkött, lever och ben från lavkonsumtion jämförs med mätningar av prover som samlats in i Sverige och Finland under 1966-1971.
Slutligen jämförs resultaten av modellering 210Pb och 210Po aktivitetskoncentration i olika människors organ med prover som samlats in från renuppfödare i Sverige och Finland under 1966-1971. Aktivitetskoncentrationen på 210Pb i skelettet modelleras med hjälp av resultaten från att studera kinetiken för bly i skelett och blod hos blyarbetare efter att yrkesexponeringen avslutats. Resultatet av modellering av 210Pb och 210Po-aktivitet i skelett jämförs med prover av tänder från renuppfödare och obduktionsbenprover i Finland

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Medical and Health Sciences

Keywords

Original languageEnglish
Pages (from-to)1-31
Number of pages31
JournalActa Scientiarum Lundensia
Volume2020
Issue number002
Early online date2020 Jun 26
Publication statusPublished - 2020 Jun 26
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Total downloads

No data available