Anders Kjellberg intervjuas om den fackliga medlemsutvecklingen i P4-programmet Espresso 31 maj 2010

Research output: Other contributionMiscellaneous

Bibtex

@misc{beeea34f0dbc41d3924a88caf6f000dd,
title = "Anders Kjellberg intervjuas om den fackliga medlemsutvecklingen i P4-programmet Espresso 31 maj 2010",
keywords = "utlandsf{\"o}dda, kollektivavtal, tj{\"a}nstepension, fackf{\"o}rbund, fackf{\"o}rening, medlemsutveckling, fackligt medlemskap, medlemsras, medlemsavgift, unga, organisationsgrad",
author = "Anders Kjellberg",
note = "<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a> </br> </br> <a href=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=284&artikel=3734926>Information om progranmmet h{\"a}r</a> </br> </br> <a href=http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q={\%}22anders+kjellberg{\%}22&sort=displaydate&<contenttype=news&sida=3>Lyssna p{\aa} intervjun med Anders Kjellbergs h{\"a}r</a> </br> </br> Intervju med Anders Kjellberg i P4-programmet Espresso 31 maj 2010 (Radio V{\"a}sterbotten). Programledarens ingress: <br> <br> Den svenska fackf{\"o}reningsr{\"o}relsen {\"a}r en av de starkaste i v{\"a}rlden. F{\"o}r drygt tio {\aa}r sedan var 85 procent av alla anst{\"a}llda med i n{\aa}got fackf{\"o}rbund. Men under de senaste har {\aa}ren medlemssiffrorna rasat. F{\"o}rra {\aa}ret var bara drygt 70 procent fackmedlemmar. Framf{\"o}rallt {\"a}r det de unga som sviker facket. I gruppen upp till 24 {\aa}r {\"a}r det bara en tredjedel av de som arbetar som {\"a}r medlem i ett fackf{\"o}rbund. I programmet Arbetsliv som s{\"a}nds senare h{\"a}r i P4-V{\"a}sterbotten ska ni f{\aa} h{\"o}ra ett par ungdomar ber{\"a}tta om sin inst{\"a}llning till facket. Men redan nu har vi h{\"a}r i Espresso med oss Anders Kjellberg, som {\"a}r en av de fr{\"a}msta experterna p{\aa} svensk fackf{\"o}reningsr{\"o}relse. <br> <br> (1) Vad tror du att det beror p{\aa} att s{\aa} m{\aa}nga unga l{\"a}mnar facket? <br> <br> F{\"o}r det f{\"o}rsta vet m{\aa}nga unga inte vad facket har att erbjuda eller vad det inneb{\"a}r om det inte finns ett kollektivavtal p{\aa} arbetsplatsen. Utan avtal {\"a}r risken stor att arbetsgivaren inte betalar ett enda {\"o}re till tj{\"a}nstepensionen. Den blir ju allt viktigare ju yngre man {\"a}r eftersom den allm{\"a}nna pensionen – den som anges i det orangea kuvertet – blir allt s{\"a}mre. Ju yngre man {\"a}r desto mindre kommer man att f{\aa} fr{\aa}n det h{\aa}llet och d{\aa} blir det allt viktigare att det finns ett kollektivavtal. <br> <br> F{\"o}r det andra, att m{\aa}nga unga inte {\"a}r med i facket beror ocks{\aa} p{\aa} att mer {\"a}n varannan anst{\"a}lld i den {\aa}ldern idag har ett tidsbegr{\"a}nsat jobb. <br> <br> En tredje orsak {\"a}r att m{\aa}nga – och inte minst m{\aa}nga unga – har en kritiskt pr{\"o}vande inst{\"a}llning till fackmedlemskap. Man v{\"a}ger nyttan av att vara med i facket mot kostnaden. Det var d{\"a}rf{\"o}r inte f{\"o}rv{\aa}nansv{\"a}rt att fackanslutningen rasade n{\"a}r den sammanlagda kostnaden f{\"o}r fack och a-kassa h{\"o}jdes kraftigt f{\"o}r ett par {\aa}r sedan n{\"a}r den borgerliga alliansregeringen h{\"o}jde a-kasseavgifterna kraftigt. I {\aa}ldrarna 16-24 {\aa}r arbetar {\aa}tta av tio anst{\"a}llda i ett LO-yrke och det {\"a}r ju inom LO-omr{\aa}det som avgiften f{\"o}r a-kassan stigit mest. Och det g{\"a}ller inte minst i hotell- och restaurangbranschen och d{\"a}r {\"a}r de unga {\"o}verrepresenterade. Ocks{\aa} de utlandsf{\"o}dda {\"o}verrepresenterade i privata tj{\"a}nsten{\"a}ringar. Och en nyhet som jag kan avsl{\"o}ja {\"a}r att i privat sektor sj{\"o}nk organisationsgraden mellan 2006 och 2009 dubbelt s{\aa} mycket bland utlandsf{\"o}dda som bland inf{\"o}dda svenskar. Man kan s{\"a}ga att den h{\"o}jda avgiften till a-kassan har slagit h{\aa}rdast mot unga och utlandsf{\"o}dda. Och det {\"a}r ibland de grupperna som fackanslutningen sjunkit mest. <br> <br> (2) Har fackf{\"o}reningsr{\"o}relsen inte f{\"o}rst{\aa}tt vikten av att informera de unga och utlandsf{\"o}dda eller har de misslyckats med att framf{\"o}ra vikten av jobbet som facket g{\"o}r? <br> <br> Ja, det kan man ju s{\"a}ga. L{\"a}nge var ju fackanslutningen s{\aa} h{\"o}g i Sverige att man n{\"a}stan gl{\"o}mde bort att aktivt rekrytera medlemmar. Idag {\"a}r det ju inte l{\"a}ngre sj{\"a}lvklart att vara med i facket och – som sagt – m{\aa}nga unga vet inte ens vad fackmedlemskap inneb{\"a}r. Och d{\aa} kr{\"a}vs det att man aktivt s{\"o}ker upp folk ute p{\aa} arbetsplatserna och f{\"o}rklarar varf{\"o}r det {\"a}r viktigt att vara med. <br> <br> (3) Det {\"a}r m{\aa}nga som {\"a}r kritiska till att facket {\"a}r f{\"o}r passivt och inte finns ute p{\aa} arbetsplatserna och v{\"a}rvar medlemmar och f{\"o}rklarar varf{\"o}r det {\"a}r viktigt att organisera sig. S{\aa} det kan ju ligga n{\aa}gonting i det eller …? <br> <br> Ja, det st{\"a}mmer. <br> <br> (4) Vad h{\"a}nder om facket f{\"o}rsvagas {\"a}nnu mer, kan det inneb{\"a}ra s{\"a}mre avtal och f{\"o}rs{\"a}mrade f{\"o}rm{\aa}ner, tror du? <br> <br> Ja, det kan det ju g{\"o}ra. Och s{\"a}rskilt i branscher d{\"a}r fackanslutningen {\"a}r l{\aa}g som hotell- och restaurangbranschen. Visserligen f{\aa}r det facket st{\"o}d av LO i avtalsr{\"o}relserna. Man har ju prioriterat de l{\aa}gavl{\"o}nade i de senaste avtalsr{\"o}relserna. Men om alltfler arbetsplatser i en bransch saknar kollektivavtal d{\aa} kan det bli en press ned{\aa}t p{\aa} l{\"o}ner och andra anst{\"a}llningsvillkor. <br> <br> (5) Om vi tittar historiskt p{\aa} det fackliga medlemsraset. Har det h{\"a}nt tidigare att facket under s{\aa} kort tid har f{\"o}rsvagats s{\aa} kraftigt? <br> <br> Inte under de senaste hundra {\aa}ren. Man f{\aa}r g{\aa} tillbaka {\"a}nda till storstrejken 1909. D{\aa} led fackf{\"o}reningsr{\"o}relsen ett allvarligt nederlag. Under loppet av tre {\aa}r mer {\"a}n halverades antalet LO-medlemmar. <br> <br> (6) Arbetsmarknaden h{\aa}ller p{\aa} att bli mer flexibel och det dyker upp nya anst{\"a}llningsformer. Hur ska facken m{\"o}ta en f{\"o}r{\"a}ndrad arbetsmarknad, tror du? <br> <br> Ja det {\"a}r genom att visa p{\aa} nyttan av fackligt medlemskap och kollektivavtal. Och att finnas ute p{\aa} arbetsplatserna och aktivt rekrytera medlemmar. <br> <br> Producent: Torbj{\"o}rn Bergstr{\"o}m, radiol{\"a}rare/frilansjournalist och redakt{\"o}r f{\"o}r programmet. Intervjuare: Per-Gunnar Eriksson och Gerardo <a href=http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2399176&codingformat=.m4a&metafile=asx>Lyssna p{\aa} intervjuerna med fris{\"o}ren Carin M{\"o}ller, lantarbetaren Jack Estreen och klubbordf{\"o}randen Martin Berglund under rubriken {"}Unga ratar facket{"}</a>",
year = "2010",
language = "svenska",
publisher = "Sveriges Radio V{\"a}sterbotten",
type = "Other",

}