Anm. St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster, 2007, Iustus förlag

Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Abstract

Kommissionen klargör i en konkurrensrapport från 2004 att tjänster spelar en viktig roll för den europeiska ekonomin. 10% av den totala arbetskraften sysslar med professionella tjänster med en omsättning på cirka 1.000 miljarder Euro. Denna sektor, som bara är en del av den totala tjänstesektorn växer med full kraft. 70% av bruttonationalprodukten i enskilda medlemsstater kan hänföras till tjänster, men bara 20% av den mellanstatliga handeln har denna koppling. Skillnaderna tyder på att det europeiska samarbetet bara är i sin linda på tjänsteområdet.
Trots områdets betydelse har det inte blivit belyst i Sverige på samma sätt som annan europarätt – t.ex. fria varurörelser eller konkurrensrätt. Susanne St Clair ger sig därför på goda grunder i kast med ett viktigt rättsområde för såväl praktisk verksamhet som akademisk forskning när hon i sitt avhandlingsprojekt behandlar fri rörlighet för tjänster och klargör hur denna frihet kan begränsas av nationella åtgärder.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • tjänster, fri rörlighet, EU, EU law, EU-rätt
Original languageSwedish
Pages (from-to)825
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number3
Publication statusPublished - 2008
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Bibliographic note

Reviewed Work(s): Fri rörlighet för tjänster, 2007, Iustus förlag (by St Clair Renard, Susanne,)

Total downloads

No data available