Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Efter mer än ett halvt sekel av spekulationer om ansvarsgenombrott kommer slutligen i NJA 2014 s. 877 ett klargörande från Högsta domstolen. Klargörandet ligger emellertid inte i linje med vad som i allmänhet antagits. Av domen följer nämligen att svensk rätt inte innehåller någon regel om ansvarsgenombrott. Däremot framgår att mer allmänna rättsnormer kan medföra att en aktieägare åläggs ett ansvar för ett aktiebolags förpliktelse. I artikeln analyseras rättsläget av jur.dr Johan Adestam.

Details

Authors
  • Johan Adestam
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • corporate law, property law
Original languageSwedish
Pages (from-to)7
Number of pages25
JournalNy Juridik
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo