Användarmedverkan – att delta i designprocesser

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Kopplingen mellan design, hållbarhet och delaktighet har kommit att bli allt
starkare i samhället. Till stor del beror det på att större förhoppningar ställs
till arkitektur, form och design för att uppnå ökad sammanhållning, inkludering
och tillgänglighet för alla människor i samhället (Kulturdepartementet
2015). Genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (prop. 2008/09:28) har Sverige uttryckt en vilja
att bygga ett samhälle på inkluderande, universellt utformade produkter,
varor och tjänster. En sådan strävan innebär att miljöer och produkter
utformas så att de fungerar för så många som möjligt utan att särskilda
anpassningar krävs.
Design anses alltmer som en samhällsförändrande kraft som har potential
att skapa nya förutsättningar för människor att kunna ta del i och bidra
till samhället (Kulturdepartementet 2015). I samband med denna utveckling
är det naturligt att fokusera på hur de designprocesser som leder fram till
nya produkter, tjänster och miljöer kan göras mer inkluderande och öppnas
upp för påverkan. I detta kapitel presenteras exempel på hur man kan arbeta
med design tillsammans med dem som ska använda den, samt vad ett sådant
arbetssätt kan ge.

Details

Authors
  • Charlotte Magnusson
  • Per-Olof Hedvall
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Interaction Technologies
Original languageSwedish
Title of host publicationAtt arbeta med delaktighet inom habilitering
EditorsKristofer Hansson, Eva Nordmark
PublisherStudentlitteratur AB
ISBN (Print)978-91-44-10754-7
Publication statusAccepted/In press - 2015
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
Externally publishedYes

Related research output

Kristofer Hansson (ed.) & Eva Nordmark (ed.), 2015, Studentlitteratur AB. 188 p.

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

View all (1)