Arbete, stress och hälsa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Problemområdet arbetsrelaterad stress har inte någon entydig ämnesteoretisk hemvist eller definition. Trots områdets vaga konturer måste forskare, praktiker och lekmän ofta förhålla sig till arbetsrelaterad stress. Exempelvis är diskussionen om stress och stressrelaterade tillstånd vanligt förekommande i medierna, bland politiker och hos allmänheten. Det är dock ovanligt att sjukdomar som misstänkts ha orsakats av psykiska faktorer och stress i arbetet anmäls och godkänns som arbetsskada (Thorén, 2010). I detta kapitel beskrivs dels några centrala idéer som har format området, dels några idéer till hur dessa kan operationaliseras till prevention och hantering av arbetsrelaterad stress. Då idéerna involverar parallella spår och olika akademiska discipliner (t.ex. sociologi, psykologi, neurobiologi och endokrinologi) blir varje beskrivning av nödvändighet kortfattad och selektiv. I fokus för kapitlet står stressresponsen som är en komplex och noggrant reglerad evolutionär anpassning för att återställa fysiologisk balans (Nesse m.fl., 2007). Utifrån ett systemteoretiskt tänkande, som inkluderar flera nivåer från samhälle till individ, och med stressresponsen i centrum, beskrivs och diskuteras sambandet mellan den sociala miljön och hälsa samt hanteringsmöjligheter. Om inget annat anges, förs resonemangen utifrån premisserna att vi talar om människor som är normalt utvilade och i fysiologisk balans, samt att kropp, känslor och medvetande är en del av människans fysiologi. Avsikten med detta kapitel är att på ett enkelt och överskådligt sätt beskriva de komplexa samband som finns mellan arbete, stress och hälsa. Därmed önskar vi förbättra möjligheterna till att fatta informerade beslut rörande handlingsmöjligheter i olika roller och sammanhang.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Applied Psychology
Original languageSwedish
Title of host publicationMänniskan i arbetslivet. Teori och Praktik.
EditorsHolmström Eva, Ohlsson Kerstina
PublisherStudentlitteratur AB
Pages15-48
ISBN (Print)978-91-44-07979-0
Publication statusPublished - 2014
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes