Artificiell intelligens som livsform: Om autonoma vapensystems rättsliga ställning

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

Artificiell intelligens bryter med invanda sätt att tänka kring å ena sidan objekt, ting, teknologiska artefakter och, å andra sidan, handlande subjekt. Somliga tänker rent av på artificiell intelligens som en ny form av liv. En sfär där artificiell intelligens står inför ett genombrott är i krig. Av förklarliga skäl finns starka åsikter om detta. Utvecklingen förkastas som innebärandes slutet på ”humanitet” i krig med krav på ett omedelbart stopp av utveckling och användning och, motsatt, omfamnas, med förhoppningar om en dramatisk ökning av militära styrkors effektivitet. Teknologin tycks erbjuda möjlighet att befästa större områden militärt, nå djupare in på fienders territorium och utökad uthållighet på slagfältet utan risk för egna soldater och till, på sikt, lägre kostnad.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • Public international law
Original languageSwedish
Title of host publicationLiv
Subtitle of host publicationUtomjordiskt, syntetiskt, artificiellt
EditorsJessica Abbott, Erik Persson
PublisherThe Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University
ISBN (Print)9789198439403
Publication statusPublished - 2017 Dec 1
Publication categoryPopular science
Peer-reviewedNo

Related projects

View all (1)