Att arbeta med sig själv: pedagogiska tankar utifrån Stanislavskij

Research output: Working paper

Abstract

I detta paper utgår jag ifrån Konstantin Stanislavskijs En skådespelares arbete med sig själv och ställer frågor kring hur lärandesituationen på en juridisk utbildning kan vägledas av Stanislavskijs teori och praktik.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law
Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2008
Publication categoryResearch