Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid

Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Abstract

Boken Att dikta för livet, döden och evigheten har fokus på perioden 1500 till 1800 och på svensk tillfällesdiktning insatt i sitt nordeuropeiska sammanhang. Fältet är representativt och omfattande. Vi har lyckats intressera forskare inte bara från Sverige utan även från Danmark, Island, Finland, Estland, Ryssland och Tyskland att medverka med artiklar, vilket varit av avgörande vikt med tanke på genrens internationella karaktär. Projektet förbereddes genom ett symposium den 26–28 april 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, benämnt ”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktningen 1500–1800”. Föredragshållarna hade förberetts på att de förväntades omarbeta sina anföranden till vetenskapliga artiklar och att dessa skulle genomgå peer review-process. Det har varit ett övergripande syfte för volymens redaktörer att ordna så att forskningsfältets såväl ämnesmässiga och geografiska bredd som de olika teoretiska och metodiska sätten att närma sig området kommer till sin rätt, och vi har därför kompletterat artiklarna från symposiet med ett antal kortare studier över olika teman.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Languages and Literature
Original languageSwedish
PublisherMakadam förlag
Number of pages832
Publication statusAccepted/In press - 2020
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Related research output

Daniel Möller, 2020, (Accepted/In press) Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. Makadam förlag, p. 637-643

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Daniel Möller, 2020, (Accepted/In press) Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. Makadam förlag, p. 205-225

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Daniel Möller, 2020, (Accepted/In press) Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. Makadam förlag, p. 227-231

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

View all (5)