Att göra skillnad: Maskuliniteter i den internationella humanitärrätten och ICRC:s film ”International Humanitarian Law: A Universal Code"

Research output: Working paper

Abstract

Abstract in Undetermined
I detta paper analyserar jag maskuliniteter i relation till den internationella humanitärättens (IHL) materiella innehåll som sådant samt i relation till ICRC:s tolkning och framställning av IHL i filmen ”International humanitarian law: A universal code”. Analysen utgår från Connells Masculinities, Pettmans Worlding Women, samt antar ett intersektionellt perspektiv i analysen av över/underordning av maskuliniteter i relation till kön, genus och hudfärg.

Utifrån den analys som jag gör i papret menar jag att det är möjligt att identifiera hur en rad olika maskuliniteter konstrueras i och genom den materiella rätten (IHL), samt hur dessa synliggörs i filmen på ett sätt som tydligt pekar på över/underordning av maskuliniteter i en (post)kolonial kunskapsproduktion som ICRC och filmen är en del av.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • folkrätt, public international law, genusvetenskap, gender studies, postkoloniala studier, post colonial studies
Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2012
Publication categoryResearch