Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

Research output: ThesisLicentiate Thesis

Bibtex

@phdthesis{2e7d4cf5f66a462eb439b64512b4db59,
title = "Att hantera historia med ett {\"o}ga st{\"a}ngt: samst{\"a}mmighet mellan historia A och l{\"a}rares prov och uppgifter",
abstract = "Popular Abstract in SwedishI denna licentiatavhandling unders{\"o}ks f{\"o}r det f{\"o}rsta de redskap f{\"o}r atthantera historia som samh{\"a}llet vill att eleverna skall tillgodog{\"o}ra sig. F{\"o}r det andra kastar den ljus {\"o}ver i vilken utstr{\"a}ckning eleverna ges m{\"o}jlighet att tillgodog{\"o}ra sig dessa redskap. I unders{\"o}kningen j{\"a}mf{\"o}rs l{\"a}rares skriftliga instruktioner f{\"o}r insamlande av bed{\"o}mningsunderlag, till exempel prov och uppgifter, med kursplanen f{\"o}r historia A.Resultaten visar p{\aa} en l{\aa}g grad av samst{\"a}mmighet mellan detl{\"a}rarkonstruerade materialet och de m{\aa}l och kriterier som anges i kursplanen. I ljuset av historiedidaktisk forskning framkommer i materialetm{\"o}nster i fr{\aa}ga om hur l{\"a}rarna i unders{\"o}kningen hanterar historie{\"a}mnet.F{\"o}r att f{\"o}rst{\aa} orsakerna till de funna m{\"o}nstren intervjuas fem l{\"a}rare.Intervjuerna tillsammans med unders{\"o}kningens {\"o}vriga resultat ger vidhanden att l{\"a}rarnas {\"a}mneskonstruktion {\"a}r en central faktor.",
keywords = "History education, history, assessment, alignment, subject construction",
author = "David Rosenlund",
year = "2011",
language = "svenska",
isbn = "978-91-978899-1-9",
publisher = "Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet",
school = "Historia",

}