Att omsätta lag i handling: Polisens förutsättningar i det professionella handlingsutrymmet

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

I kapitlet resoneras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, kring vilka möjligheter barnkonventionen som lag har att förändra yrkesverksammas arbete i praktiken, med poliser som exempel. Poliser kan, liksom flera andra offentligt anställda tjänstepersoner, ses som ”gräsrotsbyråkrater” vars handlingsutrymme påverkas och styrs av en mängd andra faktorer förutom lagstiftning. I kapitlet diskuteras bland annat kompetens och resurser som viktiga faktorer för barnkonventions möjligheter att få genomslag i polisens arbete med barn.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Work
Original languageSwedish
Title of host publicationPerspektiv på barnkonventionen
Subtitle of host publicationForskning, teori och praktik
EditorsSonander Anna, Ponnert Lina
Place of PublicationLund
PublisherStudentlitteratur
Chapter6
ISBN (Print)9789144125015
Publication statusPublished - 2019 Nov 15
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo