Att vara till för alla men inte för allt: folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Denna promemoria bygger på resultat från en kvalitativ studie av folkbibliotek i fem skånska kommuner som 2018 publicerats i rapporten Styrdokumenten i vardagen: en undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner. Studien genomfördes under 2016 och 2017 av Johanna Rivano Eckerdal och Hanna Carlsson. Fokus för studien var dels att undersöka hur centrala aktörer uppfattar och förhåller sig till styrdokument samt om och i så fall hur skrivningar i styrdokumenten gestaltas i det dagliga arbetet vid folkbibliotek. Promemorian innehåller även rekommendationer för folkbibliotek, baserade på studiens resultat och i första hand riktade till politiker med ansvar för folkbiblioteks- frågor samt till folkbibliotekschefer.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Information Studies
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherInstitutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Commissioning bodyRegion Skåne kulturförvaltningen
Number of pages13
Publication statusPublished - 2019 Feb 5
Publication categoryPopular science

Total downloads

No data available

Related research output

View all (1)

Related activities

Rivano Eckerdal, J. (Invited speaker)
2019 Feb 13

Activity: Talk or presentationPresentation

Rivano Eckerdal, J. (Interviewee), Carlsson, H. (Contributor)
2019 Feb 11

Activity: OtherMedia participation

View all (3)