Att visa tillit genom val av ersättningsmodell – effekter av anslagsfinansiering i hälso- och sjukvården i Region Skåne

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

Bibtex

@inbook{8dac6483902e420facaf8ff09b639868,
title = "Att visa tillit genom val av ers{\"a}ttningsmodell – effekter av anslagsfinansiering i h{\"a}lso- och sjukv{\aa}rden i Region Sk{\aa}ne",
abstract = "Detta kapitel handlar om ers{\"a}ttningsmodellens betydelse inom sjukhusv{\aa}rdeni Region Sk{\aa}ne. {\AA}r 2012 {\aa}tergick regionen till traditionellanslagsfinansiering efter att under perioden 2006–2011 ersatt sjukhuseni efterskott utifr{\aa}n antalet producerade v{\aa}rdkontakter; s{\aa} kalladDRG-baserad ers{\"a}ttning.DRG-baserad ers{\"a}ttning har st{\aa}tt i centrum f{\"o}r kritiken mot NewPublic Management inom sjukhusv{\aa}rden. S{\aa}v{\"a}l forskare som mediahar p{\aa}pekat att modellen kringsk{\"a}r den professionella autonominoch riskerar att {\"a}ventyra den medicinska etiken. Det {\"a}r d{\"a}rf{\"o}r intressantatt unders{\"o}ka om f{\"o}ruts{\"a}ttningarna f{\"o}r professionell autonomi{\"o}kade efter {\aa}terg{\aa}ngen till anslagsfinansiering i Region Sk{\aa}ne. Baseratp{\aa} dokumentgranskning och intervjuer med chefer p{\aa} f{\"o}rvaltningsochverksamhetsniv{\aa} konstaterar vi att den potentiellt {\"o}kade tillit somanslagsfinansiering medger har motverkats av kontrollerande faktorer s{\aa}som volymkrav, detaljerade uppf{\"o}ljningar och otydliga uppdrag.Resultaten understryker slutsatserna fr{\aa}n Tillitsdelegationens delbet{\"a}nkande:samspelet mellan ers{\"a}ttningsmodellen och andra delar avstyrkedjan {\"a}r avg{\"o}rande f{\"o}r graden av tillit mellan styrniv{\aa}erna.",
author = "Elleg{\aa}rd, {Lina Maria} and Anna Glenng{\aa}rd",
year = "2018",
month = "6",
day = "14",
language = "svenska",
isbn = "978-91-38-24805-8",
series = "Statens offentliga utredningar",
publisher = "Regeringskansliet, Norstedts Juridik AB",
number = "2018:38",
pages = "115",
editor = "Louise Bringselius",
booktitle = "Styra och leda med tillit. Forskning och praktik",

}