Basal kroppskännedom och psykomotorisk funktion hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

Abstract

Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa och kontextualisera fysioterapeutiska insatser för personer med schizofreniforma psykoser utifrån aktuell forskning om psykomotorisk funktion och självmedvetande. Självmedvetandeforskning, både experimentell och fenomenologisk, kopplar de mest grundläggande självmedvetandenivåerna till vårt kroppsliga ursprung; hur vi via den sensomotoriska funktionen förankras i kroppen och blir medvetna om vår plats i världen. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har visat sig ha olika självmedvetandestörningar och psykomotoriska avvikelser. Fysioterapeuten behöver utifrån ett kliniskt resonerande värdera olika aspekter av patienternas svårigheter inför ett behandlingsupplägg. Vår kroppshållning och våra rörelser uttrycker vår personlighet och berättar hur vi mår men visar också om vi har olika funktionsnedsättningar som inverkar begränsande på rörelseförmågan. Vetenskapligt beprövade bedömningsinstrument och en evidensbaserad behandling är en viktig utgångspunkt. Denna avhandling består av två psykometriska studier; en reliabilitets- och validitetsstudie av ett självskattningsinstrument för trötthetsupplevande, Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) och en reliabilitets- och validitetststudie av BAS Rörelsekvalitet och Kroppsupplevelse (BAS MQ-E). Avhandlingen består därtill av två kvalitativa studier, baserade på innehållsanalys, om patienters respektive fysioterapeuters erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom. Resultaten visar att både MFI-20 och BAS MQ-E har tillfredställande psykometriska profiler och visar på god klinisk känslighet och relevans. De kvalitativa studierna visar på att patienterna har positiva erfarenheter av behandling med basal kroppskännedom, och de beskriver olika kroppsliga, känslomässiga och kognitiva effekter. Även fysioterapeuterna beskriver positiva effekter av behandlingen och hur de i processen guidar patienterna till större kroppslig kontakt och ett ökat självmedvetande.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Physiotherapy

Keywords

  • Schizofreniforma psykoser, återhämtning, fysioterapi, rörelsekvalitet, vitalitet, psykometri, innehållsanalys
Original languageSwedish
QualificationDoctor
Awarding Institution
Supervisors/Assistant supervisor
Award date2014 Feb 28
Publisher
  • Physiotherapy
Print ISBNs978-91-87651-45-8
Publication statusPublished - 2014
Publication categoryResearch

Bibliographic note

Defence details Date: 2014-02-28 Time: 09:00 Place: Room SSSH, Health Science Centre, Baravägen 3, Lund External reviewer(s) Name: Söderlund, Anne Title: Professor Affiliation: [unknown] ---

Total downloads

No data available

Related research output

View all (2)