Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{299f6ded55b94f85935792f0f3c7fdc4,
title = "Bebyggelsens m{\aa}ngfald. En studie av s{\"o}dra Hallands j{\"a}rn{\aa}ldersg{\aa}rdar baserad p{\aa} arkeologiska och historiska k{\"a}llor",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Den centrala punkten i avhandlingen {\"a}r det faktum att redan under j{\"a}rn{\aa}ldern har det varit m{\"o}jligt att urskilja olika lokala s{\"a}rdrag i ett arkeologiskt material. F{\"o}r s{\aa}v{\"a}l gravar som hus har man varit noga med att f{\"o}lja det egna n{\"a}romr{\aa}dets traditioner. Erfarenheterna fr{\aa}n Halland visar att trots likartad ekonomi har husen men ocks{\aa} det synliga gravskicket varierat betydligt bara med n{\aa}gon mils avst{\aa}nd. En f{\"o}reteelse som livligt diskuterats inom den arkeologiska forskningen {\"a}r huruvida boskapen har varit stallade under j{\"a}rn{\aa}ldern. Flera forskare menar att s{\aa} varit fallet men mina egna iakttagelser visar att husen under j{\"a}rn{\aa}ldern varit alltf{\"o}r sm{\aa} f{\"o}r att rymma s{\aa}v{\"a}l boskap som allt det foder som erfordras. {\"A}ven befolkningsunderlaget har varit alltf{\"o}r begr{\"a}nsat f{\"o}r att kunna genomf{\"o}ra de sysslor som {\"a}r f{\"o}rknippade med vinterf{\"o}rvaring av djur.",
keywords = "local variation., agrarian economy, settlement structure, byres, houses, farms, graves, Halland, Iron age, Archaeology, Arkeologi",
author = "Lennart Carlie",
note = "Defence details Date: 1999-11-26 Time: 10:15 Place: Carolinasalen External reviewer(s) Name: S{\"a}fvestad, Ulf Title: FD Affiliation: Riksantikvarie{\"a}mbetet, UV Syd, Lund ---",
year = "1999",
language = "svenska",
isbn = "91-22-01853-0",
series = "Hallands l{\"a}nsmuseers skriftserie",
publisher = "Almqvist & Wiksell International",
school = "Arkeologi",

}