Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{e11b4a67271f478096934a136e889a7d,
title = "Beg{\"a}rets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Avhandlingen best{\aa}r av en analys av Statliga Offentliga Utredningar (SOU) och deras definition och hantering av homosexualitet, intersexualism och transsexualism under 1900-talet (1935-2001). Fr{\aa}gor som ber{\"o}r den juridiska definitionen av ett m{\"a}nskligt subjekt, m{\"a}nskligt beg{\"a}r och den m{\"a}nskliga kroppen {\"a}r centrala f{\"o}r dessa utredningar och d{\"a}rf{\"o}r ligger fokus i avhandlingen p{\aa} hur dessa definitioner reproduceras och f{\"o}r{\"a}ndras. De lag{\"a}ndringar som dessa utredningar har f{\"o}ranlett s{\"a}tts vanligtvis in i ett sammanhang d{\"a}r staten anses ha {\"o}vergett ett repressivt straffsystem till f{\"o}rm{\aa}n f{\"o}r en tolerant och j{\"a}mlik v{\"a}lf{\"a}rdspolitik. Perspektivet i denna avhandling har dock varit ett annat och mer kritiskt. Genom en genealogisk metod, inspirerad av Friedrich Nietzsche och Michel Foucault, har denna antagna utveckling granskats f{\"o}r att se vilka likheter och skillnader man kan finna utredningarna sinsemellan. Utg{\aa}ngsfr{\aa}gan har fokuserat p{\aa} kontinuitet och f{\"o}rskjutningar i utredningarnas definition av k{\"o}n och beg{\"a}r. Utifr{\aa}n Judith Butlers definition av heterosexuell matris, har jag betonat b{\aa}de vad som har uteslutits i utredningarna och vad som har f{\"o}rmedlats. Det psykoanalytiska begreppet abjektion har i det sammanhanget spelat en central roll f{\"o}r att f{\"o}rst{\aa} vad som utesluts och varf{\"o}r det utesluts. P{\aa} samma s{\"a}tt har begreppet interpellation anv{\"a}nts i ytterligare en analys av samma material, f{\"o}r att unders{\"o}ka hur utredningarna ben{\"a}mner det avvikande och kanske framf{\"o}r allt, varf{\"o}r de ben{\"a}mner det avvikande p{\aa} ett specifikt s{\"a}tt. I ett avslutande kapitel anv{\"a}nds slutsatserna fr{\aa}n f{\"o}reg{\aa}ende kapitel f{\"o}r en diskussion kring f{\"o}rh{\aa}llandet mellan identitetsbaserad politik och en kapitalistisk samh{\"a}llsorganisation. Genom en applicering av Wendy Browns nietzscheanska diskussion om ressentiment och moralism, kommer avhandlingen fram till att den identitetspolitik som f{\"o}rs i ?demokratins och j{\"a}mlikhetens namn? avsev{\"a}rt f{\"o}rsv{\aa}rar andra politiska agendor som inte vill utg{\aa} fr{\aa}n stabila, cementerade och heteronormativt bevarande subjekt. En koppling kan s{\aa}ledes g{\"o}ras mellan det statliga kravet p{\aa} att sexualitet anses (endast) kunna baseras p{\aa} k{\"o}nstillh{\"o}righet och en statlig diskurs d{\"a}r demokrati anses (endast) kunna baseras p{\aa} liberalism.",
keywords = "heterosexuality, homosexuality, intersexualism, transsexualism, equal rights, liberalism, abjection, interpellation, ressentiment, moralism, genealogy, Gender studies, Genusvetenskap, Legal history, R{\"a}ttshistoria, Theory of history, Contemporary history (since 1914), Historieteori, gender, desire, Nutidshistoria (fr{\aa}n 1914), Human rights, M{\"a}nskliga r{\"a}ttigheter",
author = "Sara Edenheim",
note = "Defence details Date: 2005-12-10 Time: 10:15 Place: Historiska institutionen, sal 3 Magle Stora Kyrkogata 12 a, Lund External reviewer(s) Name: Rosenbeck, Bente Title: Professor Affiliation: University of Copenhagen ---",
year = "2005",
language = "svenska",
isbn = "91 7139 732 9",
publisher = "Brutus {\"O}stlings Bokf{\"o}rlag Symposion",
school = "Historia",

}