Benen från Hammar 9:21, Nosaby socken - en osteologisk analys av ett benmaterial från övergången yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder. Reports in osteology 2011: 2

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{51923b70ed6a44a880fd06cdc50d905d,
title = "Benen fr{\aa}n Hammar 9:21, Nosaby socken - en osteologisk analys av ett benmaterial fr{\aa}n {\"o}verg{\aa}ngen yngre brons{\aa}lder/{\"a}ldre f{\"o}rromersk j{\"a}rn{\aa}lder. Reports in osteology 2011: 2",
author = "Adam Boethius",
year = "2011",
language = "svenska",
volume = "2011:2",
publisher = "[Publisher information missing]",

}