Betalningsansvar vid drivande av rörelse - ansvarsgenombrott?

Research output: Contribution to journalArticle

Bibtex

@article{91679a28aad94c87a47b192322368470,
title = "Betalningsansvar vid drivande av r{\"o}relse - ansvarsgenombrott?",
abstract = "Uttrycket ansvarsgenombrott f{\"o}rknippas i allm{\"a}nhet med att aktie{\"a}garna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegr{\"a}nsningen i 1 kap. 3 § ABL, g{\"o}rs ansvariga f{\"o}r aktiebolagets f{\"o}rpliktelser. Principen s{\"a}gs ha utvecklats i praxis och antas ha till{\"a}mpats i avg{\"o}randen fr{\aa}n H{\"o}gsta domstolen (HD). Syftet med denna artikel {\"a}r att unders{\"o}ka i vilken m{\aa}n det i r{\"a}ttspraxis fr{\aa}n HD finns st{\"o}d f{\"o}r en s{\aa}dan f{\"o}rest{\"a}llning. De r{\"a}ttsfall som ofta {\aa}beropas som exempel p{\aa} ansvarsgenombrott analyseras i artikeln utifr{\aa}n n{\aa}gra av de alternativa f{\"o}rklaringar som framf{\"o}rts, n{\"a}rmare best{\"a}mt bulvanskap, namnl{\aa}n och skadest{\aa}ndsr{\"a}ttsligt ansvar f{\"o}r sj{\"a}lvst{\"a}ndig driftsledning. Kan utg{\aa}ngen i r{\"a}ttsfallen ges en annan f{\"o}rklaring, visar det att r{\"a}ttsfallen ifr{\aa}ga inte p{\aa} n{\aa}got okontroversiellt s{\"a}tt kan ge st{\"o}d {\aa}t f{\"o}rekomsten av ansvarsgenombrott i svensk r{\"a}tt.",
keywords = "aktiebolagsr{\"a}tt, f{\"o}rm{\"o}genhetsr{\"a}tt, ansvarsgenombrott, corporate law, property law",
author = "Johan Svensson",
year = "2010",
language = "svenska",
pages = "235",
journal = "Juridisk Publikation",
issn = "2000-2920",

}