Betydelsen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för sjukdom/besvär i muskler och leder - En uppföljningsstudie av kvinnor inom vård och skola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Vi har upprättat en kohort med 1591 kvinnor från fem vanliga yrken: Operationssköterskor (Op), anestesisköterskor (Ane), undersköterskor på operation (Usk), biomedicinska analytiker som gör ultraljudsundersökningar (BMA) samt lärarinnor (Lär). Enkät har skickats ut vid baseline och i genomsnitt ca 28 månader därefter. Data från uppföljningen är inte analyserade ännu, varför rapporten enbart omfattar resultat från baseline. Fallen definierades baserat på kombinationen av frekvens och intensitet av rapporterade besvär. Samband mellan smärttillstånd och arbetsbelastning, individ- och livsstilsfaktorer analyserades med multivariat analys, backward proceedure. Samband påvisades för nacken med högt mekaniskt index, lågt fysiskt index, missnöje med datorarbetsplatsens utformning, höga krav, låg kontroll, höga känslomässiga krav, låga sensoriska krav samt låg ålder. axlarna med högt mekaniskt index, missnöjd med datorarbetsplatsens utformning, krav och lite egen tid för återhämtning. handleder/händer med högt mekaniskt index, höga krav, låg kontroll, hög ålder, högt BMI och inga/få hemmavarande barn. ländryggen med högt mekaniskt index, höga krav, låg kontroll, låga sensoriska krav, hög ålder, högt BMI och lite egen tid för återhämtning. fötterna med högt BMI, högt fysiskt index, hög ålder, höga krav, inga eller få hemmavarande barn samt låg kontroll. De ergonomiska problem som framkommit vid intervjuerna av operationspersonal har presenterats för studenter på Lunds tekniska högskola. Ett särskilt problem avsåg de statiska, obekväma och ansträngande arbetsställningarna som uppkom då operationssjuksköterskorna assisterade under operationer. Med hjälp av en operationhake höll de isär såret under operationen. Haken har ett grepp som tvingar Op till ett böjt och icke funktionellt handgrepp. Studenterna tog fram prototyp för en hållare till haken, som ger möjlighet till en mer ergonomisk handledsställning, samt att byta hand vid behov under operationen. Hållaren till haken utvärderas f n på två operationsavdelningar.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Occupational Therapy
  • Orthopedics
Original languageSwedish
PublisherArbets- och miljömedicin
Number of pages27
Publication statusPublished - 2015 Mar
Publication categoryResearch