Bilder som språk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

Abstract

Denna föreläsning syftar till att synliggöra en potential och att bjuda in intresserade att vara med och utnyttja potentialen i fråga.

Detta är bakgrunden:
Certec har med början i Isaac-projektet från 1993 utvecklat ett tekniskt/pedagogiskt koncept baserat på Bilden som språk för människor som har ett svagt talspråk eller inget alls. Det finns ett antal fallstudier (egna och andras) av växelverkan mellan människor med olika sorters kognitiva funktionshinder och en mångfald av digitala bilder (över 1000, ofta långt över 10000). Det finns också en spirande och alltmer allmän användning av digitala bilder i särskola, omsorgsverksamhet, autismsammanhang och psykiatri. Därtill finns det erfarenheter från en bildwebboard där bilden-som-språk-engagerade människor delger varandra sina erfarenheter.

Vi kan alltså på exempelnivå både göra och dokumentera vad som görs samt vilka effekter detta har. Men fortfarande, 8 år senare, kan vi inte genomföra tillräckligt kvalificerade och därtill relevanta analyser och värderingar eftersom vi inte kunnat hitta applicerbara förklaringsmodeller till effekterna, ej heller relevanta grundläggande teorier som man kan luta sig mot. Detta är djupt otillfredsställande, och vi vädjar nu om hjälp.
Om vi tillsammans kan identifiera relevanta gamla eller skapa nya användvärda teoretiska fundament, kan effekterna bli åtminstone tvåfaldiga. Den ena är att man bättre kan förstå och nyttiggöra hittills uppnådda resultat. Den andra är att det med goda teorier i botten bör finnas utmärkta förutsättningar för inspiration till än mer verkningsfulla implementeringar än dem vi hittills utfört.
Artikeln innehåller en övergripande beskrivning och referenser till Certec-relaterat arbete på detta området under 8 år samt därtill en litteraturöversikt som visar hur svårt vi hittills haft och har att hitta hållpunkter i etablerad vetenskap.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Human Computer Interaction

Keywords

  • Kognitiva funktionshinder (utvecklingsstörning och hjärnskador), Kognitiv assistans, Språk-kommunikation-digitala bilder
Original languageSwedish
Title of host publicationInternational Conference on Language and Visualisation
Number of pages30
Publication statusPublished - 2001
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventInternational Conference on Language and Visualisation - Stockholm, Sweden
Duration: 2001 Nov 82001 Nov 9

Conference

ConferenceInternational Conference on Language and Visualisation
CountrySweden
CityStockholm
Period2001/11/082001/11/09

Total downloads

No data available