Biogeografisk uppföljning 2015 av dagfjärilar inom habitatdirektivet

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rapporten sammanfattar fjärilsinventeringar utförda under 2015 inom Biogeografisk uppföljning
som drivs av Naturvårdsverket. I fjällen kunde trots kallt och ostadigt väder 24 ytor
inventeras och totalt noterades 12 högnordiska blåvingar på 6 ytor och 4 dvärgpärlemorfjärilar
på 3 ytor. Inventeringen gav dessvärre inget fynd av fjällsilversmygare detta år. Svartfläckig
blåvinge sågs med 180 individer på 26 inventerade lokaler och tillsammans med data från
Svensk Dagfjärilsövervakning täcktes en stor del av artens förekomstområde. Brun gräsfjäril
inventerades på 33 lokaler i Dalarna, Värmland och Västra Götaland och resulterade i totalt
392 observerade individer. Asknät- och väddnätfjäril inventeras med räkning av larvkolonier i
augusti-september. På 55 lokaler som inventerades inom Biogeografisk uppföljning noterades
2602 larvkolonier av väddnätfjäril. Asknätfjäril inventerades på en lokal i Uppsala län, 11
områden i Örebro län samt 21 lokaler i Stockholm med totalt 912 noterade kolonier.
Mnemosynefjäril inventerades på 36 lokaler i Blekinge, Stockholm, Uppsala och
Västernorrlands län med totalt 366 noterade individer. Under 2015 har också inventeringar av
violett guldvinge genomförts i Jämtland där 57 individer observerades på 11 lokaler.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Ecology
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherBiologiska institutionen, Lunds universitet
Commissioning bodySwedish Environmental Protection Agency
Number of pages22
ISBN (Print)978-91-7753-215-6
Publication statusPublished - 2017
Publication categoryPopular science